Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 42,9  8,7  383,6    73,4   289,2   123,7    44,1  
  200-299,9 57,6  9,9  455,5    52,4   303,8   156,4    47,7  
  300-499,9 61,6  9,8  495,9    60,5   331,5   155,0    69,9  
  500- 100,9  10,0  559,4    125,8   348,9   182,3    154,0  
  Alle 63,0  9,6  475,7    71,6   319,0   153,8    74,5  
Andre bygder                     
  50-99,9 17,6  4,9  349,4    59,7   249,9   102,5    56,7  
  100-199,9 28,4  5,4  381,5    36,9   269,3   109,9    39,2  
  200-299,9 53,1  6,5  401,4    75,6   270,7   130,0    76,3  
  300-499,9 60,1  9,4  479,5    94,6   307,4   150,0    116,7  
  Alle 38,2  5,9  394,3    57,6   273,6   119,3    59,0  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 65,2  8,5  365,2    69,5   309,3   114,3    11,1  
  200-299,9 90,6  6,2  414,6    86,8   302,4   110,8    88,2  
  Alle 73,4  7,7  399,3    88,5   319,5   121,8    46,5  
Andre bygder                     
  50-99,9 26,2  3,7  380,6    32,1   264,1   117,8    30,8  
  100-199,9 52,0  2,7  395,6    38,7   295,1   117,1    22,1  
  200-299,9 67,4  3,5  380,9    29,0   289,9   117,4    2,6  
  Alle 53,5  3,1  391,7    35,3   288,2   118,8    20,0  
Vestlandet                     
  35-49,9 11,3  3,0  433,2    33,4   285,9   120,1    60,6  
  50-99,9 24,4  2,7  382,6    32,3   270,5   109,9    34,5  
  100-199,9 37,8  4,2  360,1    51,7   260,6   102,8    48,4  
  200-299,9 58,5  9,4  330,4    59,3   308,5   111,7    -30,5  
  Alle 36,6  4,3  375,3    45,3   274,6   109,3    36,7  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 36,2  2,5  296,7    36,6   237,0   82,6    13,7  
  200-299,9 49,7  6,6  371,3    35,6   285,7   105,9    15,3  
  300-499,9 63,7  6,4  508,4    66,5   375,0   164,7    35,2  
  Alle 48,9  4,9  376,5    47,1   288,9   109,3    25,4  
Andre bygder                     
  100-199,9 33,7  3,6  308,6    53,1   240,4   85,7    35,6  
  200-299,9 40,0  4,4  368,4    36,1   258,2   106,6    39,7  
  300-499,9 51,6  7,1  377,0    133,2   303,1   145,9    61,2  
  Alle 37,8  4,3  338,1    54,0   253,1   99,4    39,6  
Nord-Norge                     
  50-99,9 28,9  1,2  410,9    11,8   266,8   101,3    54,6  
  100-199,9 39,0  1,4  350,7    34,1   234,7   92,9    57,2  
  200-299,9 53,8  2,0  380,4    29,4   269,1   95,2    45,5  
  300-499,9 94,2  3,8  354,7    24,1   314,8   112,7    -48,7  
  Alle 48,8  1,9  372,5    27,6   260,8   96,9    42,4  
Alle bruk                     
  35-49,9 13,7  4,0  451,0    31,0   286,2   112,6    83,2  
  50-99,9 24,6  3,4  388,6    35,5   266,7   111,2    46,2  
  100-199,9 38,8  4,4  361,1    46,8   264,8   104,4    38,7  
  200-299,9 56,3  6,3  395,7    50,4   284,5   121,0    40,6  
  300-499,9 66,9  8,4  473,2    67,9   333,8   151,4    55,9  
  500- 97,8  8,5  535,6    123,7   346,1   171,0    142,2  
  Alle 48,6  5,6  401,0    53,1   285,4   120,3    48,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015