Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f.sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                    
Flatbygder                    
  100-199,9 22544 6282  1177  5543  16    1,3  21      586 
  200-299,9 41585 6385  2559  4165  17           2617 
  300-499,9 42326 6812  2513  4471  17    1,1  22      613 
  500- 54513 6530  3513  4229  10    0,9  20      3193 
  Alle 38008 6558  2275  4637  16    1,2  21      1573 
Andre bygder                    
  50-99,9 14201 5559  469  593  17    1,4  28  2128  501  1223 
  100-199,9 37099 6115  1638  277  15    1,4  27  1056  529  1062 
  200-299,9 51761 6376  2753  45  14    1,4  29      903 
  300-499,9 47775 5976  4892  1334  9    1,6  34      38 
  Alle 38419 6145  2072  837  14    1,4  28  879  517  919 
Agder og Rogaland                    
Jæren                    
  50-99,9 58309 6049  1849  1931  21           237 
  100-199,9 92815 6555  3503  4660  20    1,2  24      706 
  200-299,9 153172 6578  5588  1448      1,5  35      6436 
  Alle 105385 6527  3900  3394  20    1,3  28      1986 
Andre bygder                    
  50-99,9 14495 5448  962  1125  14    1,2  26       
  100-199,9 56888 6139  2534  2258  16    1,1  24      2241 
  200-299,9 75771 6314  3691  595      1,4  28       
  Alle 51794 6151  2397  1718  15    1,2  25      1421 
Vestlandet                    
  35-49,9 1731 6018  253  200  27    1,3  28  2053  600   
  50-99,9 24385 6092  760  301  21    1,2  22  1872  482  81 
  100-199,9 59703 6377  2564  1501  16    1,3  27  403  477  716 
  200-299,9 90927 6584  3775  1451  11    1,4  28      2828 
  Alle 46098 6321  1913  1026  17    1,3  25  1008  502  584 
Trøndelag                    
Flatbygder                    
  100-199,9 53254 6432  2468  5910  18    1,3  25      1087 
  200-299,9 50842 6372  2476  4217  18           21 
  300-499,9 37718 5975  2932  7688  17           18 
  Alle 49966 6360  2535  5378  18    1,3  25      477 
Andre bygder                    
  100-199,9 58863 6404  2455  3      1,3  23       
  200-299,9 71637 6374  3486  537  14    1,3  23       
  Alle 66924 6396  3007  369  14    1,3  23       
Nord-Norge                    
  50-99,9 6237 5246  222        1,2  22  19206  556   
  100-199,9 35409 6411  1337  24  24    1,4  29  7786  537  459 
  200-299,9 86491 6325  2803  53      1,1  21       
  300-499,9 90757 6334  4435        0,9  16      18 
  Alle 48593 6332  1744  28  12    1,3  26  6608  541  221 
Alle bruk                    
  35-49,9 1177 6018  233  925  21    1,2  25  2038  533   
  50-99,9 19586 5905  682  489  18    1,2  24  3843  531  581 
  100-199,9 48341 6323  2075  1971  17    1,3  26  1307  531  868 
  200-299,9 65458 6399  3014  1824  17    1,3  26      1247 
  300-499,9 52436 6478  3287  3894  16    1,3  26      396 
  500- 60948 6482  3797  6227  10    0,9  20      2709 
  Alle 48166 6349  2266  2092  17    1,3  26  1158  531  899 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015