Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1997
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   1997  1996

 

Landsdel     
      
Østlandet     
Bruk Antall 21 39 34 33 127 133
Driftsoverskott jordbruk NOK 159000 164331 161554 150214 159038 159536
Driftsoverskott skogbruk NOK 20652 35495 47609 101144 53342 44660
Driftsoverskott skog i % % 12 18 23 40 25 22
Agder     
Bruk Antall 6 4 15 4 29 30
Driftsoverskott jordbruk NOK 110102 173569 136476 81824 128597 128345
Driftsoverskott skogbruk NOK 17341 16906 12202 32941 16774 21020
Driftsoverskott skog i % % 14 9 8 29 12 14
Midt-Norge     
Bruk Antall 20 25 18 6 69 72
Driftsoverskott jordbruk NOK 211679 201813 202274 164429 201542 188792
Driftsoverskott skogbruk NOK 7274 8667 31082 72907 19697 21658
Driftsoverskott skog i % % 3 4 13 31 9 10
Hele landet     
Bruk Antall 47 68 67 43 225 235
Driftsoverskott jordbruk NOK 175174 178654 166879 145836 168149 164518
Driftsoverskott skogbruk NOK 14537 24538 35242 90859 38311 34595
Driftsoverskott skog i % % 8 12 17 38 19 17
      
Størrelsesgruppe i jordbruket     
      
-99 daa     
Bruk Antall 3 12 7 2 24 20
Driftsoverskott jordbruk NOK 73934 145155 80058 17283 106610 76063
Driftsoverskott skogbruk NOK 582 28132 15584 119910 28676 33141
Driftsoverskott skog i % % 1 16 16 87 21 30
100-199 daa     
Bruk Antall 31 27 32 18 108 125
Driftsoverskott jordbruk NOK 160158 157710 140734 88306 141815 146534
Driftsoverskott skogbruk NOK 12887 13333 29974 91834 31219 28854
Driftsoverskott skog i % % 7 8 18 51 18 16
200-299 daa     
Bruk Antall 10 19 14 13 56 54
Driftsoverskott jordbruk NOK 215719 203880 179815 124307 181505 188457
Driftsoverskott skogbruk NOK 26365 38551 34476 96011 48695 44779
Driftsoverskott skog i % % 11 16 16 44 21 19
300- daa     
Bruk Antall 3 10 14 10 37 36
Driftsoverskott jordbruk NOK 296438 227475 257113 303086 264716 240194
Driftsoverskott skogbruk NOK 6114 23856 57878 76598 49545 40059
Driftsoverskott skog i % % 2 9 18 20 16 14
Alle bruk     
Bruk Antall 47 68 67 43 225 235
Driftsoverskott jordbruk NOK 175174 178654 166879 145836 168149 164518
Driftsoverskott skogbruk NOK 14537 24538 35242 90859 38311 34595
Driftsoverskott skog i % % 8 12 17 38 19 17

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015