Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1998
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   1998  1997

 

Landsdel     
      
Østlandet     
Bruk Antall 19 36 34 33 122 127
Driftsoverskott jordbruk NOK 221322 192336 154885 137972 171708 159038
Driftsoverskott skogbruk NOK 18121 19613 59010 90236 49463 53342
Driftsoverskott skog i % % 8 9 28 40 22 25
Agder     
Bruk Antall 6 4 15 4 29 29
Driftsoverskott jordbruk NOK 133756 158188 156762 120144 147148 128597
Driftsoverskott skogbruk NOK 575 -21 31138 27366 19996 16774
Driftsoverskott skog i % %   17 19 12 12
Midt-Norge     
Bruk Antall 19 26 14 6 65 69
Driftsoverskott jordbruk NOK 231318 216995 233918 139603 217683 201542
Driftsoverskott skogbruk NOK 3902 9869 41626 63337 19900 19697
Driftsoverskott skog i % % 2 4 15 31 8 9
Hele landet     
Bruk Antall 44 66 63 43 216 225
Driftsoverskott jordbruk NOK 213698 199981 172895 136541 182246 168149
Driftsoverskott skogbruk NOK 9588 14585 48510 80635 36611 38311
Driftsoverskott skog i % % 4 7 22 37 17 19
      
Størrelsesgruppe i jordbruket     
      
-99 daa     
Bruk Antall 3 8 7 2 20 24
Driftsoverskott jordbruk NOK 89080 108692 73704 25319 85167 106610
Driftsoverskott skogbruk NOK 3566 24526 53234 126101 41587 28676
Driftsoverskott skog i % % 4 18 42 83 33 21
100-199 daa     
Bruk Antall 25 28 27 19 99 108
Driftsoverskott jordbruk NOK 193948 175811 142554 92841 155397 141815
Driftsoverskott skogbruk NOK 4361 19277 51939 69287 34016 31219
Driftsoverskott skog i % % 2 10 27 43 18 18
200-299 daa     
Bruk Antall 13 20 17 11 61 56
Driftsoverskott jordbruk NOK 250615 238071 199778 96641 204569 181505
Driftsoverskott skogbruk NOK 7901 10009 46674 58341 28493 48695
Driftsoverskott skog i % % 3 4 19 38 12 21
300- daa     
Bruk Antall 3 10 12 11 36 37
Driftsoverskott jordbruk NOK 342923 264505 260938 272146 272186 264716
Driftsoverskott skogbruk NOK 66488 2646 40642 114261 54736 49545
Driftsoverskott skog i % % 16 1 13 30 17 16
Alle bruk     
Bruk Antall 44 66 63 43 216 225
Driftsoverskott jordbruk NOK 213698 199981 172895 136541 182246 168149
Driftsoverskott skogbruk NOK 9588 14585 48510 80635 36611 38311
Driftsoverskott skog i % % 4 7 22 37 17 19

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015