Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1999
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   1999  1998

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 20 34 32  33 119 122
Driftsoverskott jordbruk NOK 183361 174845 116032  137405 150079 171708
Driftsoverskott skogbruk NOK 3960 26686 68553  79885 48878 49463
Driftsoverskott skog i % % 2 13 37  37 25 22
Agder      
Bruk Antall 6 4 15  3 28 29
Driftsoverskott jordbruk NOK 137457 162223 152588  48878 139610 147148
Driftsoverskott skogbruk NOK -1399 7214 33237  142527 33807 19996
Driftsoverskott skog i % % -1 4 18  74 19 12
Midt-Norge      
Bruk Antall 19 22 15  7 63 65
Driftsoverskott jordbruk NOK 194214 168215 192036  112098 175493 217683
Driftsoverskott skogbruk NOK 8566 10499 25242  63476 19312 19900
Driftsoverskott skog i % % 4 6 12  36 10 8
Hele landet      
Bruk Antall 45 60 62  43 210 216
Driftsoverskott jordbruk NOK 181823 171572 143265  127109 156307 182246
Driftsoverskott skogbruk NOK 5190 19452 49530  81584 37999 36611
Driftsoverskott skog i % % 3 10 26  39 20 17
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa      
Bruk Antall 3 7 3  2 15 20
Driftsoverskott jordbruk NOK 123098 92368 37452  7364 76197 85167
Driftsoverskott skogbruk NOK 9346 59166 89755  86492 58963 41587
Driftsoverskott skog i % % 7 39 71  92 44 33
100-199 daa      
Bruk Antall 22 24 30  18 94 99
Driftsoverskott jordbruk NOK 148392 128592 141326  89830 129867 155397
Driftsoverskott skogbruk NOK 5216 12509 34088  82167 31028 34016
Driftsoverskott skog i % % 3 9 19  48 19 18
200-299 daa      
Bruk Antall 16 16 16  12 60 61
Driftsoverskott jordbruk NOK 212783 210227 153357  124738 178645 204569
Driftsoverskott skogbruk NOK 6770 16150 76017  103159 47015 28493
Driftsoverskott skog i % % 3 7 33  45 21 12
300- daa      
Bruk Antall 4 13 13  11 41 36
Driftsoverskott jordbruk NOK 285898 245994 159735  212470 213543 272186
Driftsoverskott skogbruk NOK -4386 14952 43287  56201 33116 54736
Driftsoverskott skog i % % -2 6 21  21 13 17
Alle bruk      
Bruk Antall 45 60 62  43 210 216
Driftsoverskott jordbruk NOK 181823 171572 143265  127109 156307 182246
Driftsoverskott skogbruk NOK 5190 19452 49530  81584 37999 36611
Driftsoverskott skog i % % 3 10 26  39 20 17

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015