Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2000
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2000  1999

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 20 34 32  31 117 119
Driftsoverskott jordbruk NOK 239757 234119 127892  144062 182168 150079
Driftsoverskott skogbruk NOK 9088 18913 32519  77321 36430 48878
Driftsoverskott skog i % % 4 7 20  35 17 25
Agder      
Bruk Antall 5 3 12  4 24 28
Driftsoverskott jordbruk NOK 104716 231673 170095  46208 143524 139610
Driftsoverskott skogbruk NOK -3634 -689 18761  60116 18557 33807
Driftsoverskott skog i % % -4  10  57 11 19
Midt-Norge      
Bruk Antall 20 21 16  6 63 63
Driftsoverskott jordbruk NOK 197819 203221 210219  180430 201113 175493
Driftsoverskott skogbruk NOK 5875 21946 25909  70927 22515 19312
Driftsoverskott skog i % % 3 10 11  28 10 10
Hele landet      
Bruk Antall 45 58 60  41 204 210
Driftsoverskott jordbruk NOK 206113 222806 158286  139838 183472 156307
Driftsoverskott skogbruk NOK 6246 18997 28005  74707 30030 37999
Driftsoverskott skog i % % 3 8 15  35 14 20
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa      
Bruk Antall 3 6 3  4 16 15
Driftsoverskott jordbruk NOK 65319 121698 94230  25125 81833 76197
Driftsoverskott skogbruk NOK 2666 19745 51112  69052 34751 58963
Driftsoverskott skog i % % 4 14 35  73 30 44
100-199 daa      
Bruk Antall 21 20 28  14 83 94
Driftsoverskott jordbruk NOK 161260 171273 121609  107798 141279 129867
Driftsoverskott skogbruk NOK 6142 15848 18554  83776 25763 31028
Driftsoverskott skog i % % 4 8 13  44 15 19
200-299 daa      
Bruk Antall 17 13 15  12 57 60
Driftsoverskott jordbruk NOK 262852 198048 179597  169360 206481 178645
Driftsoverskott skogbruk NOK 3423 9020 33384  76245 27915 47015
Driftsoverskott skog i % % 1 4 16  31 12 21
300- daa      
Bruk Antall 4 19 14  11 48 41
Driftsoverskott jordbruk NOK 306046 325918 222535  190123 262989 213543
Driftsoverskott skogbruk NOK 21475 28903 36191  63543 38348 33116
Driftsoverskott skog i % % 7 8 14  25 13 13
Alle bruk      
Bruk Antall 45 58 60  41 204 210
Driftsoverskott jordbruk NOK 206113 222806 158286  139838 183472 156307
Driftsoverskott skogbruk NOK 6246 18997 28005  74707 30030 37999
Driftsoverskott skog i % % 3 8 15  35 14 20

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015