Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2001
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2001  2000

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 23 33 31  31 118 117
Driftsoverskott jordbruk NOK 172747 195692 118167  129405 153439 182168
Driftsoverskott skogbruk NOK 28065 18160 25503  95807 42418 36430
Driftsoverskott skog i % % 14 8 18  43 22 17
Agder      
Bruk Antall 5 5 10  4 24 24
Driftsoverskott jordbruk NOK 176429 133692 154414  92583 144378 143524
Driftsoverskott skogbruk NOK -2574 29336 -1896  223205 41986 18557
Driftsoverskott skog i % % -1 18 -1  71 23 11
Midt-Norge      
Bruk Antall 21 20 17  6 64 63
Driftsoverskott jordbruk NOK 231016 223704 178456  184449 210404 201113
Driftsoverskott skogbruk NOK 5368 32410 28368  111135 29843 22515
Driftsoverskott skog i % % 2 13 14  38 12 10
Hele landet      
Bruk Antall 49 58 58  41 206 204
Driftsoverskott jordbruk NOK 198095 200007 142087  133868 170081 183472
Driftsoverskott skogbruk NOK 15211 24037 21619  110479 38461 30030
Driftsoverskott skog i % % 7 11 13  45 18 14
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa      
Bruk Antall 4 3 3  3 13 16
Driftsoverskott jordbruk NOK 56087 243398 5306  12177 77461 81833
Driftsoverskott skogbruk NOK 5944 43004 10087  143794 47264 34751
Driftsoverskott skog i % % 10 15 66  92 38 30
100-199 daa      
Bruk Antall 21 20 25  11 77 83
Driftsoverskott jordbruk NOK 165557 166037 106734  67545 132581 141279
Driftsoverskott skogbruk NOK 8601 20442 5673  81373 21122 25763
Driftsoverskott skog i % % 5 11 5  55 14 15
200-299 daa      
Bruk Antall 19 13 18  13 63 57
Driftsoverskott jordbruk NOK 248254 181917 151281  119944 180382 206481
Driftsoverskott skogbruk NOK 27629 25854 32336  119342 47532 27915
Driftsoverskott skog i % % 10 12 18  50 21 12
300- daa      
Bruk Antall 5 22 12  14 53 48
Driftsoverskott jordbruk NOK 257761 235661 236145  224985 235035 262989
Driftsoverskott skogbruk NOK 3199 23646 41647  117979 50711 38348
Driftsoverskott skog i % % 1 9 15  34 18 13
Alle bruk      
Bruk Antall 49 58 58  41 206 204
Driftsoverskott jordbruk NOK 198095 200007 142087  133868 170081 183472
Driftsoverskott skogbruk NOK 15211 24037 21619  110479 38461 30030
Driftsoverskott skog i % % 7 11 13  45 18 14

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015