Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2003
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2003  2002

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 11 30 32  24 97 107
Driftsoverskott jordbruk NOK 203605 226550 151705  124869 174098 182901
Driftsoverskott skogbruk NOK -1993 5653 19668  68126 24867 32520
Driftsoverskott skog i % % -1 2 11  35 13 15
Agder      
Bruk Antall 4 5 8  6 23 25
Driftsoverskott jordbruk NOK 185440 120363 207267  61260 146490 207500
Driftsoverskott skogbruk NOK -12564 -2304 5749  53280 13213 21181
Driftsoverskott skog i % % -7 -2 3  47 8 9
Midt-Norge      
Bruk Antall 22 21 14  6 63 65
Driftsoverskott jordbruk NOK 304607 248025 221687  170094 254509 261722
Driftsoverskott skogbruk NOK 15382 16292 11867  139643 26739 18608
Driftsoverskott skog i % % 5 6 5  45 10 7
Hele landet      
Bruk Antall 37 56 54  36 183 197
Driftsoverskott jordbruk NOK 261696 225122 178080  121805 198311 212030
Driftsoverskott skogbruk NOK 7195 8932 15584  77571 24046 26491
Driftsoverskott skog i % % 3 4 8  39 11 11
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa      
Bruk Antall  2 3  3 8 10
Driftsoverskott jordbruk NOK  592478 15198  -13014 148939 178212
Driftsoverskott skogbruk NOK  -5765 -9220  60880 17931 9212
Driftsoverskott skog i % %  -1 -154  127 11 5
100-199 daa      
Bruk Antall 14 17 22  14 67 74
Driftsoverskott jordbruk NOK 177887 192866 104743  64221 133919 155613
Driftsoverskott skogbruk NOK 13656 4048 5617  70063 20365 23255
Driftsoverskott skog i % % 7 2 5  52 13 13
200-299 daa      
Bruk Antall 15 19 14  8 56 61
Driftsoverskott jordbruk NOK 258811 216360 162202  186095 209868 214786
Driftsoverskott skogbruk NOK 6343 6738 22520  97045 23479 27664
Driftsoverskott skog i % % 2 3 12  34 10 11
300- daa      
Bruk Antall 8 18 15  11 52 52
Driftsoverskott jordbruk NOK 413772 224018 333036  185106 276427 295586
Driftsoverskott skogbruk NOK -2514 17494 28687  77516 30342 33042
Driftsoverskott skog i % % -1 7 8  30 10 10
Alle bruk      
Bruk Antall 37 56 54  36 183 197
Driftsoverskott jordbruk NOK 261696 225122 178080  121805 198311 212030
Driftsoverskott skogbruk NOK 7195 8932 15584  77571 24046 26491
Driftsoverskott skog i % % 3 4 8  39 11 11

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015