Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2004
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2004  2003

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 13 23 34  27 97 97
Driftsoverskott jordbruk NOK 262587 271467 147160  172244 199087 174098
Driftsoverskott skogbruk NOK 5346 2577 42649  74807 37099 24867
Driftsoverskott skog i % % 2 1 22  30 16 13
Agder      
Bruk Antall 4 4 9  4 21 23
Driftsoverskott jordbruk NOK 202128 176398 229290  102184 189831 146490
Driftsoverskott skogbruk NOK 4211 -2556 3467  18417 5309 13213
Driftsoverskott skog i % % 2 -1 1  15 3 8
Midt-Norge      
Bruk Antall 21 18 14  7 60 63
Driftsoverskott jordbruk NOK 230590 239801 202844  192575 222444 254509
Driftsoverskott skogbruk NOK -244 17740 18012  54946 15850 26739
Driftsoverskott skog i % %  7 8  22 7 10
Hele landet      
Bruk Antall 38 45 57  38 178 183
Driftsoverskott jordbruk NOK 238540 250350 173804  168615 205868 198311
Driftsoverskott skogbruk NOK 2137 8186 30411  65212 26186 24046
Driftsoverskott skog i % % 1 3 15  28 11 11
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa      
Bruk Antall  1 3  2 6 8
Driftsoverskott jordbruk NOK  325172 75050  -37970 79064 148939
Driftsoverskott skogbruk NOK  1172 1861  18929 7436 17931
Driftsoverskott skog i % %   2  -99 9 11
100-199 daa      
Bruk Antall 10 13 19  13 55 67
Driftsoverskott jordbruk NOK 213219 233277 97249  114273 154511 133919
Driftsoverskott skogbruk NOK 542 13420 39331  83358 36561 20365
Driftsoverskott skog i % %  5 29  42 19 13
200-299 daa      
Bruk Antall 19 14 19  11 63 56
Driftsoverskott jordbruk NOK 205795 223302 182536  157633 194262 209868
Driftsoverskott skogbruk NOK 4079 11804 21586  47612 18676 23479
Driftsoverskott skog i % % 2 5 11  23 9 10
300- daa      
Bruk Antall 9 17 16  12 54 52
Driftsoverskott jordbruk NOK 335806 281279 272861  271982 285807 276427
Driftsoverskott skogbruk NOK -189 1617 35651  69402 26463 30342
Driftsoverskott skog i % %  1 12  20 8 10
Alle bruk      
Bruk Antall 38 45 57  38 178 183
Driftsoverskott jordbruk NOK 238540 250350 173804  168615 205868 198311
Driftsoverskott skogbruk NOK 2137 8186 30411  65212 26186 24046
Driftsoverskott skog i % % 1 3 15  28 11 11

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015