Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2006
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2006  2005

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 13 23 32  22 90 96
Driftsoverskott jordbruk NOK 150191 228544 127916  79225 144947 160472
Driftsoverskott skogbruk NOK 13896 11752 71677  48641 42386 46514
Driftsoverskott skog i % % 8 5 36  38 23 22
Agder      
Bruk Antall 1 4 7  3 15 18
Driftsoverskott jordbruk NOK 360765 191414 178957  87047 176017 174802
Driftsoverskott skogbruk NOK 6 1059 25311  -10026 10089 4022
Driftsoverskott skog i % %  1 12  -13 5 2
Midt-Norge      
Bruk Antall 17 20 15  5 57 59
Driftsoverskott jordbruk NOK 180854 255709 262500  150489 225941 221389
Driftsoverskott skogbruk NOK 17308 32398 17919  77593 28052 20727
Driftsoverskott skog i % % 9 11 6  34 11 9
Hele landet      
Bruk Antall 31 47 54  30 162 173
Driftsoverskott jordbruk NOK 173799 236944 171917  91884 176322 182738
Driftsoverskott skogbruk NOK 15319 19628 50734  47600 34352 33298
Driftsoverskott skog i % % 8 8 23  34 16 15
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          4 5
Driftsoverskott jordbruk NOK          -17813 16799
Driftsoverskott skogbruk NOK          12403 -2490
Driftsoverskott skog i % %          -229 -17
100-199 daa      
Bruk Antall 8 14 18  10 50 60
Driftsoverskott jordbruk NOK 149418 241763 72744  64760 130740 126893
Driftsoverskott skogbruk NOK 43720 20647 26428  46628 31616 33799
Driftsoverskott skog i % % 23 8 27  42 19 21
200-299 daa      
Bruk Antall 11 14 19  9 53 56
Driftsoverskott jordbruk NOK 169540 231311 180096  101592 178103 178890
Driftsoverskott skogbruk NOK 2011 1495 64344  54794 33183 20867
Driftsoverskott skog i % % 1 1 26  35 16 10
300- daa      
Bruk Antall 10 19 16  10 55 52
Driftsoverskott jordbruk NOK 242924 237543 283060  118743 230163 267274
Driftsoverskott skogbruk NOK 4069 32238 65278  47820 39561 49550
Driftsoverskott skog i % % 2 12 19  29 15 16
Alle bruk      
Bruk Antall 31 47 54  30 162 173
Driftsoverskott jordbruk NOK 173799 236944 171917  91884 176322 182738
Driftsoverskott skogbruk NOK 15319 19628 50734  47600 34352 33298
Driftsoverskott skog i % % 8 8 23  34 16 15

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015