Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2008
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2008  2007

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 8 23 34  23 88 90
Driftsoverskott jordbruk NOK 212528 301692 172462  182252 212439 179253
Driftsoverskott skogbruk NOK -7248 15514 68582  155073 70424 68978
Driftsoverskott skog i % % -4 5 28  46 25 28
Agder      
Bruk Antall 1 2 7  1 11 12
Driftsoverskott jordbruk NOK 624112 249018 251527  112299 272285 233103
Driftsoverskott skogbruk NOK 12791 1476 33424  -7854 21987 20284
Driftsoverskott skog i % % 2 1 12  -8 7 8
Midt-Norge      
Bruk Antall 14 20 11  4 49 53
Driftsoverskott jordbruk NOK 281487 296204 341678  175176 292328 303999
Driftsoverskott skogbruk NOK 31874 27231 89424  190911 55881 51613
Driftsoverskott skog i % % 10 8 21  52 16 15
Hele landet      
Bruk Antall 23 45 52  28 148 155
Driftsoverskott jordbruk NOK 272398 296912 218901  178743 243337 226077
Driftsoverskott skogbruk NOK 17437 20098 68258  154374 62009 59270
Driftsoverskott skog i % % 6 6 24  46 20 21
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          3 6
Driftsoverskott jordbruk NOK          5237 100252
Driftsoverskott skogbruk NOK          1018 17682
Driftsoverskott skog i % %          16 15
100-199 daa      
Bruk Antall 3 11 15  6 35 41
Driftsoverskott jordbruk NOK 129625 372494 106712  194351 207231 168774
Driftsoverskott skogbruk NOK -1528 43147 45631  96904 49598 61915
Driftsoverskott skog i % % -1 10 30  33 19 27
200-299 daa      
Bruk Antall 8 14 15  9 46 51
Driftsoverskott jordbruk NOK 226616 245319 161284  131230 192342 187973
Driftsoverskott skogbruk NOK -8412 5498 47299  165664 48046 59942
Driftsoverskott skog i % % -4 2 23  56 20 24
300- daa      
Bruk Antall 11 19 21  13 64 57
Driftsoverskott jordbruk NOK 371755 307044 348405  204433 310895 314633
Driftsoverskott skogbruk NOK 42943 18580 102512  173083 81691 61145
Driftsoverskott skog i % % 10 6 23  46 21 16
Alle bruk      
Bruk Antall 23 45 52  28 148 155
Driftsoverskott jordbruk NOK 272398 296912 218901  178743 243337 226077
Driftsoverskott skogbruk NOK 17437 20098 68258  154374 62009 59270
Driftsoverskott skog i % % 6 6 24  46 20 21

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015