Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2009
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2009  2008

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 7 23 29  27 86 88
Driftsoverskott jordbruk NOK 258366 233532 120652  121237 162234 212439
Driftsoverskott skogbruk NOK 1330 -5666 6651  49486 16372 70424
Driftsoverskott skog i % % 1 -2 5  29 9 25
Agder      
Bruk Antall 2 2 5  2 11 11
Driftsoverskott jordbruk NOK 232372 286987 192231  137031 206721 272285
Driftsoverskott skogbruk NOK 4948 93 25858  230448 54570 21987
Driftsoverskott skog i % % 2  12  63 21 7
Midt-Norge      
Bruk Antall 11 20 9  5 45 49
Driftsoverskott jordbruk NOK 301610 335413 336282  204539 312782 292328
Driftsoverskott skogbruk NOK 880 23 25177  63809 12351 55881
Driftsoverskott skog i % %   7  24 4 16
Hele landet      
Bruk Antall 20 45 43  34 142 148
Driftsoverskott jordbruk NOK 279551 281188 174107  134416 213389 243337
Driftsoverskott skogbruk NOK 1444 -2882 12762  62237 18057 62009
Driftsoverskott skog i % % 1 -1 7  32 8 20
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          3 3
Driftsoverskott jordbruk NOK          89384 5237
Driftsoverskott skogbruk NOK          -2738 1018
Driftsoverskott skog i % %          -3 16
100-199 daa      
Bruk Antall 4 10 9  8 31 35
Driftsoverskott jordbruk NOK 193761 284951 49668  116940 161519 207231
Driftsoverskott skogbruk NOK 6500 -1476 -1256  28395 7326 49598
Driftsoverskott skog i % % 3 -1 -3  20 4 19
200-299 daa      
Bruk Antall 7 12 13  8 40 46
Driftsoverskott jordbruk NOK 246824 268580 142329  116836 193392 192342
Driftsoverskott skogbruk NOK 9622 -767 -968  59914 13122 48046
Driftsoverskott skog i % % 4  -1  34 6 20
300- daa      
Bruk Antall 9 23 18  18 68 64
Driftsoverskott jordbruk NOK 343135 286130 273399  149997 254270 310895
Driftsoverskott skogbruk NOK -7163 -4596 32270  78311 26769 81691
Driftsoverskott skog i % % -2 -2 11  34 10 21
Alle bruk      
Bruk Antall 20 45 43  34 142 148
Driftsoverskott jordbruk NOK 279551 281188 174107  134416 213389 243337
Driftsoverskott skogbruk NOK 1444 -2882 12762  62237 18057 62009
Driftsoverskott skog i % % 1 -1 7  32 8 20

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015