Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2012
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2012  2011

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 9 26 28  27 90 86
Driftsoverskott jordbruk NOK 402435 338116 265998  212714 284491 205631
Driftsoverskott skogbruk NOK 22047 19277 26237  119262 51715 64159
Driftsoverskott skog i % % 5 5 9  36 15 24
Agder        
Bruk Antall     5  5 12 11
Driftsoverskott jordbruk NOK     133223  93795 117886 149286
Driftsoverskott skogbruk NOK     11387  28454 16212 30107
Driftsoverskott skog i % %     8  23 12 17
Midt-Norge      
Bruk Antall 11 12 11  6 40 42
Driftsoverskott jordbruk NOK 380987 450454 618474  378099 466702 347766
Driftsoverskott skogbruk NOK 17723 6936 26673  172541 40171 21255
Driftsoverskott skog i % % 4 2 4  31 8 6
Hele landet      
Bruk Antall 21 39 44  38 142 139
Driftsoverskott jordbruk NOK 376622 368710 339029  223180 321739 244119
Driftsoverskott skogbruk NOK 18857 14799 24659  115726 45463 48501
Driftsoverskott skog i % % 5 4 7  34 12 17
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          3 3
Driftsoverskott jordbruk NOK          114936 84614
Driftsoverskott skogbruk NOK          4739 -4327
Driftsoverskott skog i % %          4 -5
100-199 daa      
Bruk Antall 3 9 11  8 31 31
Driftsoverskott jordbruk NOK 106748 347089 91252  109060 171622 127526
Driftsoverskott skogbruk NOK 7723 13950 70172  165565 72423 65625
Driftsoverskott skog i % % 7 4 43  60 30 34
200-299 daa      
Bruk Antall 8 11 10  10 39 36
Driftsoverskott jordbruk NOK 347873 313292 242311  448369 336820 243304
Driftsoverskott skogbruk NOK 23551 -1862 14378  79207 28302 40857
Driftsoverskott skog i % % 6 -1 6  15 8 14
300- daa      
Bruk Antall 10 19 21  19 69 69
Driftsoverskott jordbruk NOK 480584 411037 539551  154720 389649 303862
Driftsoverskott skogbruk NOK 18441 24847 7359  120082 44820 47092
Driftsoverskott skog i % % 4 6 1  44 10 13
Alle bruk      
Bruk Antall 21 39 44  38 142 139
Driftsoverskott jordbruk NOK 376622 368710 339029  223180 321739 244119
Driftsoverskott skogbruk NOK 18857 14799 24659  115726 45463 48501
Driftsoverskott skog i % % 5 4 7  34 12 17

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015