Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2013
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2013  2012

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 10 30 30  27 97 90
Driftsoverskott jordbruk NOK 498351 296964 250707  228430 284343 284491
Driftsoverskott skogbruk NOK 10505 11438 21075  80937 33667 51715
Driftsoverskott skog i % % 2 4 8  26 11 15
Agder        
Bruk Antall     4  4 8 12
Driftsoverskott jordbruk NOK     83748  184279 134013 117886
Driftsoverskott skogbruk NOK     -3165  19723 8279 16212
Driftsoverskott skog i % %     -4  10 6 12
Midt-Norge      
Bruk Antall 10 10 11  5 36 40
Driftsoverskott jordbruk NOK 428564 303116 602971  399963 443036 466702
Driftsoverskott skogbruk NOK 5460 26518 8931  47682 18234 40171
Driftsoverskott skog i % % 1 8 1  11 4 8
Hele landet      
Bruk Antall 20 40 45  36 141 142
Driftsoverskott jordbruk NOK 463458 298502 321975  247349 316331 321739
Driftsoverskott skogbruk NOK 7982 15208 15952  69517 28286 45463
Driftsoverskott skog i % % 2 5 5  22 8 12
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          2 3
Driftsoverskott jordbruk NOK          113373 114936
Driftsoverskott skogbruk NOK          -8014 4739
Driftsoverskott skog i % %          -8 4
100-199 daa      
Bruk Antall 2 8 9  8 27 31
Driftsoverskott jordbruk NOK 121930 288831 74406  122434 155690 171622
Driftsoverskott skogbruk NOK 15855 -3037 11171  69847 24694 72423
Driftsoverskott skog i % % 12 -1 13  36 14 30
200-299 daa      
Bruk Antall 6 9 12  9 36 39
Driftsoverskott jordbruk NOK 343204 318417 244413  417560 322666 336820
Driftsoverskott skogbruk NOK 9626 4719 20690  2016 10185 28302
Driftsoverskott skog i % % 3 1 8   3 8
300- daa      
Bruk Antall 12 23 23  18 76 69
Driftsoverskott jordbruk NOK 580506 294073 472309  220192 375741 389649
Driftsoverskott skogbruk NOK 5848 25658 16124  107771 39093 44820
Driftsoverskott skog i % % 1 8 3  33 9 10
Alle bruk      
Bruk Antall 20 40 45  36 141 142
Driftsoverskott jordbruk NOK 463458 298502 321975  247349 316331 321739
Driftsoverskott skogbruk NOK 7982 15208 15952  69517 28286 45463
Driftsoverskott skog i % % 2 5 5  22 8 12

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015