Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2014
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2014  2013

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 10 28 25  26 89 97
Driftsoverskott jordbruk NOK 596202 458614 258007  328109 379598 284343
Driftsoverskott skogbruk NOK 27003 43622 72469  155705 82601 33667
Driftsoverskott skog i % % 4 9 22  32 18 11
Agder        
Bruk Antall     4  4 8 8
Driftsoverskott jordbruk NOK     212865  169871 191368 134013
Driftsoverskott skogbruk NOK     -15288  156700 70706 8279
Driftsoverskott skog i % %     -8  48 27 6
Midt-Norge      
Bruk Antall 10 10 11  5 36 36
Driftsoverskott jordbruk NOK 446537 368593 478213  278373 411209 443036
Driftsoverskott skogbruk NOK 4034 16815 21473  45319 18647 18234
Driftsoverskott skog i % % 1 4 4  14 4 4
Hele landet      
Bruk Antall 20 38 40  35 133 141
Driftsoverskott jordbruk NOK 521370 434924 314049  302920 376832 316331
Driftsoverskott skogbruk NOK 15518 36567 49670  140049 64575 28286
Driftsoverskott skog i % % 3 8 14  32 15 8
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          1 2
Driftsoverskott jordbruk NOK          79228 113373
Driftsoverskott skogbruk NOK          -1306 -8014
Driftsoverskott skog i % %          -2 -8
100-199 daa      
Bruk Antall 2 8 8  6 24 27
Driftsoverskott jordbruk NOK 165764 283043 100911  105899 168273 155690
Driftsoverskott skogbruk NOK -6342 50987 61891  93875 60566 24694
Driftsoverskott skog i % % -4 15 38  47 26 14
200-299 daa      
Bruk Antall 6 11 10  9 36 36
Driftsoverskott jordbruk NOK 280390 355900 240605  235231 281121 322666
Driftsoverskott skogbruk NOK -194 40171 -6846  85441 31701 10185
Driftsoverskott skog i % %  10 -3  27 10 3
300- daa      
Bruk Antall 12 19 21  20 72 76
Driftsoverskott jordbruk NOK 701127 544625 441401  392485 498341 375741
Driftsoverskott skogbruk NOK 27018 28410 74353  178475 83263 39093
Driftsoverskott skog i % % 4 5 14  31 14 9
Alle bruk      
Bruk Antall 20 38 40  35 133 141
Driftsoverskott jordbruk NOK 521370 434924 314049  302920 376832 316331
Driftsoverskott skogbruk NOK 15518 36567 49670  140049 64575 28286
Driftsoverskott skog i % % 3 8 14  32 15 8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015