Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2015
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2015  2014

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 12 28 28  27 95 89
Driftsoverskott jordbruk NOK 485217 455458 311951  309420 375415 379598
Driftsoverskott skogbruk NOK -3157 15511 -7058  213440 62754 82601
Driftsoverskott skog i % % -1 3 -2  41 14 18
Agder        
Bruk Antall     4  6 10 8
Driftsoverskott jordbruk NOK     272068  166084 208478 191368
Driftsoverskott skogbruk NOK     214878  78154 132844 70706
Driftsoverskott skog i % %     44  32 39 27
Midt-Norge      
Bruk Antall 9 9 10  5 33 36
Driftsoverskott jordbruk NOK 541469 463013 677963  252234 517610 411209
Driftsoverskott skogbruk NOK -2858 18556 8412  2034 7139 18647
Driftsoverskott skog i % % -1 4 1  1 1 4
Hele landet      
Bruk Antall 21 37 42  38 138 133
Driftsoverskott jordbruk NOK 509325 457296 395298  279263 397321 376832
Driftsoverskott skogbruk NOK -3028 16251 17762  164262 54534 64575
Driftsoverskott skog i % % -1 3 4  37 12 15
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          2 1
Driftsoverskott jordbruk NOK          345567 79228
Driftsoverskott skogbruk NOK          -43806 -1306
Driftsoverskott skog i % %          -15 -2
100-199 daa      
Bruk Antall 2 7 7  5 21 24
Driftsoverskott jordbruk NOK -15903 214328 116688  14562 112291 168273
Driftsoverskott skogbruk NOK -393 20679 -4843  301856 77111 60566
Driftsoverskott skog i % % 2 9 -4  95 41 26
200-299 daa      
Bruk Antall 7 11 9  9 36 36
Driftsoverskott jordbruk NOK 335020 394838 287799  154581 296383 281121
Driftsoverskott skogbruk NOK 2378 28440 29014  24921 22636 31701
Driftsoverskott skog i % % 1 7 9  14 7 10
300- daa      
Bruk Antall 12 19 25  23 79 72
Driftsoverskott jordbruk NOK 698541 582970 524060  371777 520396 498341
Driftsoverskott skogbruk NOK -6622 7563 20853  199716 65557 83263
Driftsoverskott skog i % % -1 1 4  35 11 14
Alle bruk      
Bruk Antall 21 37 42  38 138 133
Driftsoverskott jordbruk NOK 509325 457296 395298  279263 397321 376832
Driftsoverskott skogbruk NOK -3028 16251 17762  164262 54534 64575
Driftsoverskott skog i % % -1 3 4  37 12 15