Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2016
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2016  2015

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 14 29 27  27 97 95
Driftsoverskott jordbruk NOK 466368 360492 299398  242096 325812 375415
Driftsoverskott skogbruk NOK 55530 8311 60561  101355 55569 62754
Driftsoverskott skog i % % 11 2 17  30 15 14
Agder        
Bruk Antall     4  6 10 10
Driftsoverskott jordbruk NOK     124091  215700 179057 208478
Driftsoverskott skogbruk NOK     15891  38013 29164 132844
Driftsoverskott skog i % %     11  15 14 39
Midt-Norge      
Bruk Antall 10 9 10  5 34 33
Driftsoverskott jordbruk NOK 622608 550965 649015  286147 561931 517610
Driftsoverskott skogbruk NOK -4923 60367 -860  31137 18857 7139
Driftsoverskott skog i % % -1 10   10 3 1
Hele landet      
Bruk Antall 24 38 41  38 141 138
Driftsoverskott jordbruk NOK 531468 405604 367567  243725 372340 397321
Driftsoverskott skogbruk NOK 30341 20640 41222  82114 44844 54534
Driftsoverskott skog i % % 5 5 10  25 11 12
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          1 2
Driftsoverskott jordbruk NOK          489799 345567
Driftsoverskott skogbruk NOK          22368 -43806
Driftsoverskott skog i % %          4 -15
100-199 daa      
Bruk Antall 3 7 7  3 20 21
Driftsoverskott jordbruk NOK 133167 299536 121438  62011 176618 112291
Driftsoverskott skogbruk NOK 9559 18754 18457  40412 20519 77111
Driftsoverskott skog i % % 7 6 13  39 10 41
200-299 daa      
Bruk Antall 6 10 8  11 35 36
Driftsoverskott jordbruk NOK 372313 331132 338709  250443 314564 296383
Driftsoverskott skogbruk NOK 52994 20994 87708  40705 47923 22636
Driftsoverskott skog i % % 12 6 21  14 13 7
300- daa      
Bruk Antall 15 21 26  23 85 79
Driftsoverskott jordbruk NOK 674790 476424 442713  253514 440801 520396
Driftsoverskott skogbruk NOK 25437 21100 33048  109956 49563 65557
Driftsoverskott skog i % % 4 4 7  30 10 11
Alle bruk      
Bruk Antall 24 38 41  38 141 138
Driftsoverskott jordbruk NOK 531468 405604 367567  243725 372340 397321
Driftsoverskott skogbruk NOK 30341 20640 41222  82114 44844 54534
Driftsoverskott skog i % % 5 5 10  25 11 12