Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2017
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2017  2016

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 15 26 28  24 93 97
Driftsoverskott jordbruk NOK 456926 331780 291081  335251 340607 325812
Driftsoverskott skogbruk NOK -3378 7918 49046  119573 47293 55569
Driftsoverskott skog i % % -1 2 14  26 12 15
Agder        
Bruk Antall     4  3 8 10
Driftsoverskott jordbruk NOK     435790  243111 362986 179057
Driftsoverskott skogbruk NOK     -14120  -3087 -8603 29164
Driftsoverskott skog i % %     -3  -1 -2 14
Midt-Norge      
Bruk Antall 8 9 10  5 32 34
Driftsoverskott jordbruk NOK 486192 466062 551981  329917 476672 561931
Driftsoverskott skogbruk NOK 2075 10685 23430  51064 18824 18857
Driftsoverskott skog i % %  2 4  13 4 3
Hele landet      
Bruk Antall 23 36 42  32 133 141
Driftsoverskott jordbruk NOK 467106 368118 366982  325779 374691 372340
Driftsoverskott skogbruk NOK -1481 8304 36931  97369 37081 44844
Driftsoverskott skog i % %  2 9  23 9 11
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          2 1
Driftsoverskott jordbruk NOK          242010 489799
Driftsoverskott skogbruk NOK          13513 22368
Driftsoverskott skog i % %          5 4
100-199 daa      
Bruk Antall 2 5 6  2 15 20
Driftsoverskott jordbruk NOK 330266 331837 148380  -113486 198868 176618
Driftsoverskott skogbruk NOK -25326 19762 129345  -9966 53620 20519
Driftsoverskott skog i % % -8 6 47  8 21 10
200-299 daa      
Bruk Antall 6 10 10  10 36 35
Driftsoverskott jordbruk NOK 285490 143565 385296  233650 259390 314564
Driftsoverskott skogbruk NOK 8771 20081 52174  62776 38970 47923
Driftsoverskott skog i % % 3 12 12  21 13 13
300- daa      
Bruk Antall 14 21 26  19 80 85
Driftsoverskott jordbruk NOK 586752 483686 410385  420359 462859 440801
Driftsoverskott skogbruk NOK -1734 -31 9742  129957 33719 49563
Driftsoverskott skog i % %   2  24 7 10
Alle bruk      
Bruk Antall 23 36 42  32 133 141
Driftsoverskott jordbruk NOK 467106 368118 366982  325779 374691 372340
Driftsoverskott skogbruk NOK -1481 8304 36931  97369 37081 44844
Driftsoverskott skog i % %  2 9  23 9 11