Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2018
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2018  2017

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 15 22 25  26 88 93
Driftsoverskott jordbruk NOK 220145 230603 216534  200521 215936 340607
Driftsoverskott skogbruk NOK 35476 77632 48603  205559 99996 47293
Driftsoverskott skog i % % 14 25 18  51 32 12
Agder        
Bruk Antall     4  3 8 8
Driftsoverskott jordbruk NOK     659373  291349 501142 362986
Driftsoverskott skogbruk NOK     8671  314606 119599 -8603
Driftsoverskott skog i % %     1  52 19 -2
Midt-Norge      
Bruk Antall 6 8 10  3 27 32
Driftsoverskott jordbruk NOK 224355 408430 508264  406066 404237 476672
Driftsoverskott skogbruk NOK 26477 3890 14710  -6885 11719 18824
Driftsoverskott skog i % % 11 1 3  -2 3 4
Hele landet      
Bruk Antall 21 31 39  32 123 133
Driftsoverskott jordbruk NOK 221348 285106 336756  228306 275820 374691
Driftsoverskott skogbruk NOK 32905 55397 35817  195866 81893 37081
Driftsoverskott skog i % % 13 16 10  46 23 9
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          2 2
Driftsoverskott jordbruk NOK          343014 242010
Driftsoverskott skogbruk NOK          14791 13513
Driftsoverskott skog i % %          4 5
100-199 daa      
Bruk Antall 3 5 6  2 16 15
Driftsoverskott jordbruk NOK 98216 215416 151600  -19515 140144 198868
Driftsoverskott skogbruk NOK -23761 10817 71333  -41297 20513 53620
Driftsoverskott skog i % % -32 5 32  68 13 21
200-299 daa      
Bruk Antall 5 9 11  7 32 36
Driftsoverskott jordbruk NOK 227905 203054 349102  160323 247794 259390
Driftsoverskott skogbruk NOK 22053 11785 25599  348128 91713 38970
Driftsoverskott skog i % % 9 5 7  68 27 13
300- daa      
Bruk Antall 12 17 22  22 73 80
Driftsoverskott jordbruk NOK 252056 349043 381080  260272 316002 462859
Driftsoverskott skogbruk NOK 54882 91598 31240  176238 92880 33719
Driftsoverskott skog i % % 18 21 8  40 23 7
Alle bruk      
Bruk Antall 21 31 39  32 123 133
Driftsoverskott jordbruk NOK 221348 285106 336756  228306 275820 374691
Driftsoverskott skogbruk NOK 32905 55397 35817  195866 81893 37081
Driftsoverskott skog i % % 13 16 10  46 23 9