Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2020
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2020  2019

 

Landsdel      
       
Østlandet      
Bruk Antall 19 17 19  28 83 87
Driftsoverskott jordbruk NOK 306975 226250 226220  553427 355095 290630
Driftsoverskott skogbruk NOK 11366 -8993 102945  210977 95499 121671
Driftsoverskott skog i % % 4 -4 31  28 21 30
Agder        
Bruk Antall     5  2 8 8
Driftsoverskott jordbruk NOK     42566  383623 169994 216833
Driftsoverskott skogbruk NOK     19772  -53541 -5011 41155
Driftsoverskott skog i % %     32  -16 -3 16
Midt-Norge      
Bruk Antall 7 5 7  3 22 26
Driftsoverskott jordbruk NOK 332351 428473 440576  393931 397030 438587
Driftsoverskott skogbruk NOK -4514 -10397 -7029  -3221 -6475 19245
Driftsoverskott skog i % % -1 -2 -2  -1 -2 4
Hele landet      
Bruk Antall 26 23 31  33 113 121
Driftsoverskott jordbruk NOK 313807 276891 245001  528636 350155 317543
Driftsoverskott skogbruk NOK 7091 -10292 64697  175473 68530 94339
Driftsoverskott skog i % % 2 -4 21  25 16 23
       
Størrelsesgruppe i jordbruket      
       
-99 daa          
Bruk Antall          3 3
Driftsoverskott jordbruk NOK          245435 91931
Driftsoverskott skogbruk NOK          -13805 1802
Driftsoverskott skog i % %          -6 2
100-199 daa      
Bruk Antall 4 4 4  2 14 19
Driftsoverskott jordbruk NOK 96123 281553 3189  123873 126515 117939
Driftsoverskott skogbruk NOK 35085 65861 202578  -26808 82891 81313
Driftsoverskott skog i % % 27 19 98  -28 40 41
200-299 daa      
Bruk Antall 7 9 9  6 31 30
Driftsoverskott jordbruk NOK 337682 245241 300382  327278 298002 360593
Driftsoverskott skogbruk NOK 13853 -26400 15967  146514 28457 48419
Driftsoverskott skog i % % 4 -12 5  31 9 12
300- daa      
Bruk Antall 13 10 18  24 65 69
Driftsoverskott jordbruk NOK 403007 303512 271047  611205 428030 363599
Driftsoverskott skogbruk NOK -4674 -26256 58422  208931 88348 121914
Driftsoverskott skog i % % -1 -9 18  25 17 25
Alle bruk      
Bruk Antall 26 23 31  33 113 121
Driftsoverskott jordbruk NOK 313807 276891 245001  528636 350155 317543
Driftsoverskott skogbruk NOK 7091 -10292 64697  175473 68530 94339
Driftsoverskott skog i % % 2 -4 21  25 16 23