Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 16,6 9,1 7,5 4,9      0,1 38,2  5,8   9,6 7,2  5,0   27,6
  200-299,9 26,1 12,8 21,2 7,7      1,7 69,5  10,1   24,3 18,7  8,5   61,6
  300-499,9 37,6 15,9 52,0 25,2   2,4   0,1 133,2  6,0   29,5 32,6  12,9   81,0
  500- 92,5 22,6 99,8 33,0   14,1   7,9 269,9  5,7   34,9 63,8  22,4   126,9
  Alle 43,5 15,5 47,7 19,2   4,1   2,3 132,3  7,0   25,9 32,0  12,6   77,5
Andre bygder                      
  50-99,9    0,1     0,6  0,7  6,5   16,7 1,9  1,9   27,1
  100-199,9 1,0 3,2 0,1      0,8 0,2 5,4  4,4   29,1 5,4  2,7   41,5
  200-299,9 7,8 5,5  9,6     0,2  23,0  5,9   41,3 9,7  2,7   59,6
  300-499,9 9,0 16,4 4,6 2,0     1,2 0,1 33,3  6,9   53,8 16,0  5,4   82,0
  500- 97,8 29,3 67,8 52,6       247,6  5,3   55,5 67,2  25,4   153,4
  Alle 7,4 6,5 3,2 4,7     0,7 0,1 22,6  5,4   36,0 10,1  3,9   55,3
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9    0,1       0,1  10,5   47,8 2,2  2,9   63,4
  200-299,9    1,9       1,9  11,9   75,8 4,2  6,7   98,5
  300-499,9             11,0   100,5 10,1  1,8   123,4
  Alle    0,8       0,8  11,4   66,1 4,4  4,2   86,2
Andre bygder                      
  50-99,9    9,7   6,8    16,5  6,7   7,4 2,3  5,7   22,1
  100-199,9    1,9   1,9  0,2 0,9 4,8  5,9   34,6 2,7  2,8   45,9
  200-299,9  0,4  0,8   2,0  0,7 1,2 5,2  8,0   43,8 11,4  6,8   69,9
  300-499,9  0,1  7,2       7,3  7,5   55,3 14,5  5,9   83,1
  Alle  0,1  3,8   2,8  0,3 0,7 7,7  6,8   37,2 7,8  5,0   56,8
Vestlandet                      
  35-49,9             0,3   4,6 0,4  2,5   7,8
  50-99,9    0,2     1,5 0,2 1,9  2,4   15,8 1,6  3,3   23,2
  100-199,9         1,0  1,0  7,5   37,9 4,5  4,0   53,9
  200-299,9         1,6  1,6  7,6   49,2 6,6  3,6   66,9
  300-499,9 1,5        1,5  3,0  10,2   63,0 11,9  7,0   92,2
  Alle 0,2   0,1     1,2  1,5  6,3   36,5 5,0  4,0   51,9
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 14,2   0,1       14,3  7,8   38,3 9,7  3,1   58,9
  200-299,9 20,3 2,4 0,2 0,1     0,5 0,2 23,8  4,7   32,8 15,2  4,3   56,9
  300-499,9 42,4 10,0 5,0 0,7       58,1  6,6   37,7 20,5  7,5   72,3
  Alle 28,3 3,9 1,5 0,4     0,2 0,1 34,4  6,0   37,5 15,8  5,0   64,2
Andre bygder                      
  100-199,9 0,6        2,5  3,1  4,8   48,6 10,3  5,4   69,1
  200-299,9 1,9 0,3       1,3  3,4  7,1   67,4 13,8  4,0   92,4
  300-499,9 1,1 0,6 1,5 0,1       3,3  5,0   82,7 20,5  8,9   117,1
  Alle 1,2 0,2 0,3      1,6  3,2  5,7   61,9 13,5  5,5   86,7
Nord-Norge                      
  50-99,9    0,3     0,5  0,8  2,7   14,3 0,8  1,5   19,3
  100-199,9    0,7     2,1  2,8  4,2   34,5 2,8  2,2   43,8
  200-299,9    0,2       0,2  5,5   55,5 3,7  3,1   67,8
  300-499,9    0,5     0,4  0,9  6,2   71,8 14,8  4,4   97,2
  Alle    0,5     0,9  1,4  4,9   46,7 5,4  2,9   59,7
Alle bruk                      
  35-49,9  2,6         2,6  0,7   3,6 0,3  2,8   7,4
  50-99,9    1,4   0,8  0,9 0,1 3,2  4,7   14,8 1,8  3,1   24,5
  100-199,9 2,5 1,5 0,7 0,8   0,2  0,9 0,2 6,8  5,9   34,0 5,2  3,4   48,5
  200-299,9 8,7 3,5 3,7 3,2   0,2  0,5 0,5 20,4  7,3   45,1 11,0  4,9   68,4
  300-499,9 20,1 9,3 20,3 10,1   0,9  0,3  61,1  6,8   49,7 22,1  8,5   87,1
  500- 89,0 20,9 85,7 32,9   12,1   6,2 246,8  5,4   41,3 61,6  21,6   130,0
  Alle 12,8 4,7 10,5 5,3   1,1  0,6 0,6 35,7  6,3   38,8 13,3  5,9   64,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015