Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 9, del 1. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Avlingslager o.l.  Produksjonsmidler
   Størrelses- 

 

 

 

   grupper, daa  Bygg   Havre   Hvete   Poteter   Grønn-   Ull   Annet   I alt   Innkjøpte   Grov-   Handels-   Annet   I alt
                      saker               fôrmidler   fôr   gjødsel        

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  50-99,9 17,0          17,0  3,2    8,2  4,8   16,2
  100-199,9 18,6 1,4 12,4 4,8   1,0  0,3 0,2 38,6  4,6   5,9 12,3  8,4   31,2
  200-299,9 15,7 8,3 37,1 3,9   8,3   5,2 78,5  8,1   19,8 26,2  14,0   68,1
  300-499,9 20,4 20,4 34,0 4,5   0,7   5,6 85,6  12,7   38,1 37,4  12,6   100,9
  500- 100,8 53,6 130,0 59,9   2,8   11,3 358,3  14,2   34,9 87,4  21,6   158,0
  Alle 38,6 21,8 53,1 17,9   4,0  0,1 5,7 141,1  10,4   25,9 41,5  13,9   91,7
Andre bygder                      
  50-99,9         1,5  1,5  4,5   19,0 6,6  0,6   30,7
  100-199,9 1,0 4,5 3,9      1,0  10,5  5,8   29,1 8,2  5,0   48,1
  200-299,9 4,0 1,0 2,5 13,4     1,7  22,7  8,9   46,7 10,9  6,1   72,6
  300-499,9 4,1 9,5 4,9 14,4     0,7 0,3 33,9  8,8   77,8 26,2  5,2   118,0
  500- 40,3 9,6 32,5 30,2     0,2  112,9  10,6   104,8 45,1  14,1   174,7
  Alle 7,2 5,1 7,0 10,5     1,0 0,1 31,0  7,9   53,5 17,4  6,2   85,0
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  100-199,9             24,2   44,5 4,0  6,9   79,6
  200-299,9             21,2   77,9 6,2  6,5   111,8
  300-499,9    8,2       8,2  22,2   86,1 8,3  7,5   124,1
  500-             27,7   141,5 13,5  9,1   191,8
  Alle    2,2       2,2  24,3   73,6 6,6  13,9   118,4
Andre bygder                      
  100-199,9    0,1   3,2    3,3  8,2   26,6 3,3  2,5   40,6
  200-299,9    1,2       1,2  8,9   47,2 4,7  7,3   68,1
  300-499,9             21,3   69,6 21,9  7,6   120,4
  500-    24,5   3,2    27,7  10,3   80,0 17,4  6,0   113,7
  Alle    4,2   6,9    11,2  11,6   47,6 10,2  6,0   75,4
Vestlandet                      
  35-49,9             0,1   3,2 1,2  1,2   5,7
  50-99,9         0,5 1,2 1,7  2,4   10,2 2,3  6,3   21,2
  100-199,9         0,3  0,4  7,8   41,2 5,5  3,8   58,4
  200-299,9       0,5  1,0  1,5  12,4   49,2 10,0  7,3   78,8
  300-499,9         0,6  0,6  15,8   74,0 24,7  8,5   122,9
  500-             16,4   155,9 38,9  6,9   218,1
  Alle       0,1  0,5 0,2 0,8  9,6   48,0 11,2  5,9   74,7
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 8,0          8,0  26,6   35,6 7,4  5,4   75,0
  200-299,9 30,9 1,0  0,3   0,4  0,5  33,2  5,6   41,1 25,0  7,1   78,8
  300-499,9 54,7 2,5         57,3  10,2   63,4 31,7  10,8   116,1
  500- 146,2 1,4  34,3       181,9  17,3   69,9 66,1  16,1   169,4
  Alle 48,8 1,5  3,6   0,1  0,1  54,2  12,2   52,1 28,9  9,2   102,3
Andre bygder                      
  100-199,9 7,4          7,4  9,5   47,2 5,9  8,1   70,8
  200-299,9         1,2  1,2  7,6   70,8 16,7  8,4   103,6
  300-499,9 0,4        1,3  1,7  7,6   93,3 23,6  12,3   136,7
  500- 50,5          50,5  15,5   187,6 46,8  18,7   268,6
  Alle 7,4        0,9  8,3  8,9   91,0 21,6  11,4   132,8
Nord-Norge                      
  100-199,9    0,1       0,1  11,2   22,9 4,5  4,9   43,5
  200-299,9    3,0     1,4  4,4  10,1   54,6 14,6  7,1   86,3
  300-499,9    0,1     0,5  0,6  12,2   64,6 15,4  5,3   97,5
  500-    0,5       0,5  29,5   115,2 36,8  6,7   188,2
  Alle    1,2     0,6  1,8  13,7   59,6 15,8  5,8   94,9
Alle bruk                      
  35-49,9       31,5    31,5  9,2   1,4 1,1  21,7   33,3
  50-99,9 2,5   0,2     0,5 0,6 3,8  4,7   10,6 3,4  4,6   23,3
  100-199,9 3,8 1,2 2,7 0,7   0,6  0,3  9,3  9,2   30,0 6,7  5,1   51,1
  200-299,9 6,6 1,8 7,4 3,5   1,7  0,8 1,0 22,9  10,0   46,9 15,2  8,3   80,4
  300-499,9 12,0 6,4 8,7 3,4   0,2  0,4 1,4 32,4  12,9   66,0 26,4  9,2   114,5
  500- 56,0 22,0 54,4 32,0   1,4   4,3 170,3  16,4   84,4 56,5  14,8   172,1
  Alle 14,0 5,7 12,6 6,5   1,6  0,4 1,3 42,1  11,2   50,3 21,1  8,8   91,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015