Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet      
Flatbygder      
  100-199,9 416 602 285 397 392 398
  200-299,9 437 786 230 431 424 436
  300-499,9 439 838 285 423 418 436
  500- 429 1140 365 412 411 421
  Alle 433 785 280 419 414 427
Andre bygder      
  50-99,9 413 426  311 311 332
  100-199,9 359 499 285 337 336 341
  200-299,9 391 200 431 355 357 374
  300-499,9 377  335 365 362 373
  Alle 374 485 328 343 342 357
Agder og Rogaland      
Jæren      
  50-99,9 540 1820 677 540 557 552
  100-199,9 539 940 655 537 550 550
  200-299,9 533 1040 681 602 609 604
  Alle 520 998 665 561 571 568
Andre bygder      
  50-99,9 399  331 379 377 390
  100-199,9 314 628 372 426 424 420
  200-299,9 418 781 315 420 416 419
  Alle 309 725 354 420 418 412
Vestlandet      
  35-49,9  240 412 380 380 383
  50-99,9  760 344 386 387 382
  100-199,9 327 653 436 392 392 389
  200-299,9 378 990 375 360 361 361
  Alle 379 735 410 391 392 388
Trøndelag      
Flatbygder      
  100-199,9 377 600 391 411 408 407
  200-299,9 387 468 370 418 412 400
  300-499,9 357  454 392 400 370
  Alle 375 503 390 411 408 395
Andre bygder      
  100-199,9 368 468 377 437 434 429
  200-299,9 381 200 342 370 369 366
  Alle 419 659 366 401 399 397
Nord-Norge      
  50-99,9   197 224 223 224
  100-199,9  252 205 278 273 271
  200-299,9  173 225 284 278 278
  300-499,9   128 252 239 238
  Alle  193 204 274 268 268
Alle bruk      
  35-49,9 360 240 361 336 337 365
  50-99,9 397 803 401 350 351 355
  100-199,9 392 630 362 385 385 384
  200-299,9 414 740 327 379 376 389
  300-499,9 422 847 304 394 389 412
  500- 419 1140 368 395 394 412
  Alle 415 727 340 382 380 393

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015