Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 409 637 284 393  392 393
  200-299,9 417 931 336 433  434 421
  300-499,9 434 667 360 457  456 439
  500- 438  240 453  442 432
  Alle 431 772 297 443  440 429
Andre bygder       
  50-99,9 335 700 299 286  286 293
  100-199,9 347 800 331 344  344 343
  200-299,9 357 840 268 320  319 335
  300-499,9 388  285 430  426 408
  Alle 357 803 310 350  350 353
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 418  547 571  570 559
  200-299,9 396 811 241 524  523 519
  Alle 420 763 433 530  529 522
Andre bygder       
  50-99,9 358   434  434 413
  100-199,9 294  431 402  403 399
  200-299,9 360 660 275 366  364 365
  Alle 342 660 354 380  379 377
Vestlandet       
  35-49,9   563 375  376 380
  50-99,9   252 381  381 375
  100-199,9 272 807 715 391  392 390
  200-299,9 384 727 438 327  328 327
  Alle 366 752 581 378  379 376
Trøndelag       
Flatbygder       
  100-199,9 347  378 434  429 411
  200-299,9 374 550 396 438  433 409
  300-499,9 350 700 433 423  425 384
  Alle 358 618 401 432  429 398
Andre bygder       
  100-199,9 307 500 361 434  430 424
  200-299,9 261  370 381  381 374
  300-499,9 342  429 410  411 393
  Alle 318 500 372 407  405 397
Nord-Norge       
  50-99,9   313 249  250 250
  100-199,9 93 48 168 284  278 276
  200-299,9 183  223 313  308 306
  300-499,9   239 268  266 264
  Alle 147 48 213 288  284 282
Alle bruk       
  35-49,9   563 327  327 356
  50-99,9 349 584 260 349  348 347
  100-199,9 376 578 339 384  382 379
  200-299,9 388 834 321 377  376 378
  300-499,9 416 671 327 400  398 407
  500- 425  265 437  430 420
  Alle 408 734 324 385  383 391

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015