Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                    
Flatbygder                    
  100-199,9 23080 6197  1232  4816  17    2,0  39      1327 
  200-299,9 39700 6366  2756  4161  16           2660 
  300-499,9 42046 6802  2862  4633  17    0,6  15      571 
  500- 68994 6296  4715  3622  16    0,8  2      1911 
  Alle 39709 6489  2642  4396  17    0,9  18      1525 
Andre bygder                    
  50-99,9 12747 5731  373  589  14    1,4  27  2461  554  2529 
  100-199,9 37084 6149  1646  361  14    1,3  24  937  467  1372 
  200-299,9 44845 6415  2410  3      1,4  28      1466 
  300-499,9 53837 6015  4710  1442  13    1,0  15      187 
  Alle 37404 6193  1977  859  14    1,3  25  863  507  1426 
Agder og Rogaland                    
Jæren                    
  50-99,9 57464 5482  1862  7256  14           206 
  100-199,9 95577 6481  3478  3272  18    1,2  26      745 
  200-299,9 141996 6660  6011  1043      1,6  36      5478 
  Alle 105506 6399  3987  3198  17    1,4  30      1833 
Andre bygder                    
  50-99,9 19480 5347  1174  535  4    1,4  28       
  100-199,9 56769 6417  2621  3083  16    1,2  23      3038 
  200-299,9 73417 6087  4555  583  16    1,3  26      4 
  Alle 53140 6235  2684  2102  15    1,3  25      1890 
Vestlandet                    
  35-49,9 2298 5493  149        1,2  28  2563  617   
  50-99,9 22536 5848  691  256  16    1,2  23  2072  472   
  100-199,9 58815 6298  2522  1256  19    1,4  27  442  556  591 
  200-299,9 85673 6515  3073  559  15    1,3  25      133 
  Alle 47025 6237  1946  813  17    1,3  25  1051  516  319 
Trøndelag                    
Flatbygder                    
  100-199,9 53441 6218  2035  6409  18    1,1  22      1307 
  200-299,9 55324 6358  2771  5017  18           23 
  300-499,9 34839 6163  2437  9504  19           18 
  Alle 51735 6287  2423  6059  18    1,1  22      517 
Andre bygder                    
  100-199,9 60217 6463  2344  3      1,3  23       
  200-299,9 70879 6297  3286  372  18    1,3  23       
  300-499,9 88112 6401  7712  2091      1,5  29       
  Alle 66307 6390  3100  298  18    1,3  23       
Nord-Norge                    
  50-99,9 2464 5003  133        1,2  23  19269  611   
  100-199,9 35950 6325  1361  21  23    1,3  27  6258  510  578 
  200-299,9 74773 6226  2702  2      1,1  19  1864  545  6 
  300-499,9 96154 6448  4467  382  31    1,0  19       
  Alle 48901 6283  1877  39  27    1,2  25  5897  546  264 
Alle bruk                    
  35-49,9 1499 5493  161  948  16    1,3  29  2360  542   
  50-99,9 18614 5696  639  736  15    1,3  25  3716  563  909 
  100-199,9 48971 6322  2064  1878  17    1,3  25  1067  505  1120 
  200-299,9 61988 6357  3029  1798  17    1,3  24  304  545  1130 
  300-499,9 54009 6446  3638  3885  17    1,1  20      381 
  500- 72798 6330  4647  5438  16    1,0  5      1638 
  Alle 48755 6317  2384  2094  17    1,3  25  1061  534  987 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015