Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet            
Flatbygder            
  35-49,9 1           
  50-99,9 3  70  7  70    44 
  100-199,9 54  153  18  151  2   50 
  200-299,9 55  245  43  241  2  49 
  300-499,9 76  380  75  373  2  47 
  500- 28  655  161  650  4  47 
  Alle 217  319  62  314  3  48 
Andre bygder            
  35-49,9 2  47    40     59 
  50-99,9 33  83  14  78  6  48 
  100-199,9 90  148  32  138  1  47 
  200-299,9 40  249  75  243    47 
  300-499,9 18  354  74  338  3  46 
  500- 5  616  203  560    47 
  Alle 188  189  46  179  2  47 
Agder og Rogaland            
Jæren            
  35-49,9            
  50-99,9 6  87  13  75    47 
  100-199,9 25  153  28  126    44 
  200-299,9 10  256  38  195  5  43 
  300-499,9 1           
  500-            
  Alle 42  176  28  141  1  44 
Andre bygder            
  35-49,9 2  47    47     55 
  50-99,9 14  76  29  68     52 
  100-199,9 52  151  51  127  1  46 
  200-299,9 13  246  92  203    43 
  300-499,9 1           
  500-            
  Alle 82  155  57  131    47 
Vestlandet            
  35-49,9 17  42  1  35  1  46 
  50-99,9 57  77  16  61    46 
  100-199,9 84  144  42  119    47 
  200-299,9 13  247  68  197    45 
  300-499,9 3  350  125  319    43 
  500-            
  Alle 174  123  33  101    47 
Trøndelag            
Flatbygder            
  35-49,9            
  50-99,9 1           
  100-199,9 30  164  18  160    49 
  200-299,9 29  245  49  243  1  49 
  300-499,9 10  367  66  366    47 
  500-            
  Alle 70  225  37  223    49 
Andre bygder            
  35-49,9            
  50-99,9            
  100-199,9 46  155  26  153    46 
  200-299,9 30  233  62  223    46 
  300-499,9 5  346  77  346    46 
  500-            
  Alle 81  196  43  191    46 
Nord-Norge            
  35-49,9 3  38  18  35    49 
  50-99,9 17  84  20  81    48 
  100-199,9 57  149  52  148    48 
  200-299,9 36  236  79  233    46 
  300-499,9 6  344  195  337    44 
  500-            
  Alle 119  173  62  171    47 
Alle bruk            
  35-49,9 25  42  3  36  7  49 
  50-99,9 131  80  17  69  1  48 
  100-199,9 438  150  35  138  1  47 
  200-299,9 226  243  62  231  1  47 
  300-499,9 120  373  83  364  2  46 
  500- 33  649  168  637  3  47 
  Alle 973  204  49  193  1  47 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015