Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 1  34     34    48 
  50-99,9 4  75  16   75    49 
  100-199,9 42  156  22   156  2  49 
  200-299,9 50  244  39   241  4  48 
  300-499,9 83  375  87   372  2  48 
  500- 38  660  230   654    46 
  Alle 218  345  86   342  2  48 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 24  81  10   77  8  47 
  100-199,9 83  147  32   140    48 
  200-299,9 43  244  70   234    49 
  300-499,9 21  364  95   351    46 
  500- 5  620  304   618    50 
  Alle 176  201  54   193  1  48 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9             
  50-99,9 5  85  5   74  5  48 
  100-199,9 15  151  17   127  3  43 
  200-299,9 17  249  33   180  2  40 
  300-499,9 5  352  25   229    41 
  500-             
  Alle 42  207  23   154  3  42 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9 12  70  7   65    48 
  100-199,9 48  145  47   115    47 
  200-299,9 19  246  98   189    43 
  300-499,9 4  372  206   292    41 
  500-             
  Alle 83  168  61   133    46 
Vestlandet             
  35-49,9 12  41     30  1  51 
  50-99,9 49  79  17   63    48 
  100-199,9 86  146  41   117    48 
  200-299,9 19  241  83   198    40 
  300-499,9 5  386  138   293    43 
  500-             
  Alle 171  137  38   110    47 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 27  163  26   159    50 
  200-299,9 30  246  45   243  1  48 
  300-499,9 17  358  67   351    44 
  500- 2  575  430   575    56 
  Alle 76  250  53   246    48 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 39  161  28   160    47 
  200-299,9 29  235  57   227    46 
  300-499,9 7  351  95   350    46 
  500-             
  Alle 75  208  46   204    47 
Nord-Norge             
  35-49,9 2  44  4   39  10  52 
  50-99,9 17  84  23   80  2  50 
  100-199,9 48  150  52   147    48 
  200-299,9 34  238  89   236    46 
  300-499,9 15  351  190   347    45 
  500-             
  Alle 116  190  75   188    47 
Alle bruk             
  35-49,9 15  41  1   32  2  51 
  50-99,9 111  79  15   70  2  48 
  100-199,9 388  151  36   137    48 
  200-299,9 241  243  62   226  1  46 
  300-499,9 157  368  99   354  1  46 
  500- 45  652  247   647    46 
  Alle 957  223  60   210  1  47 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015