Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 1. Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

 

Landsdeler  Antall  Jordbruksarealet, daa  Bortleid  Brukers
   Størrelses-  bruk 

 

  areal, daa  alder
   grupper, daa     Totalt  Leid  Fulldyrka      

 

Østlandet             
Flatbygder             
  35-49,9 3  21     21  292  59 
  50-99,9 7  74  10   74  49  45 
  100-199,9 30  163  12   163  3  51 
  200-299,9 39  250  41   248  8  48 
  300-499,9 57  390  121   385  5  50 
  500- 45  757  335   742  3  50 
  Alle 181  395  133   389  12  50 
Andre bygder             
  35-49,9 1  1     1  250  48 
  50-99,9 7  87  14   82  4  54 
  100-199,9 43  152  26   144  1  53 
  200-299,9 34  246  71   231  1  51 
  300-499,9 31  385  157   348  3  49 
  500- 16  702  306   663    46 
  Alle 132  293  101   273  4  51 
Agder og Rogaland             
Jæren             
  35-49,9 3  6     6  8  49 
  50-99,9 2  57  6   57    41 
  100-199,9 10  161  10   130    46 
  200-299,9 15  257  52   180  5  51 
  300-499,9 13  378  154   293    40 
  500- 6  637  208   402    53 
  Alle 49  293  84   211  2  47 
Andre bygder             
  35-49,9 4  27  3   27    55 
  50-99,9 2  81  30   81    53 
  100-199,9 27  158  63   126    49 
  200-299,9 15  248  109   198    48 
  300-499,9 19  368  197   254    47 
  500- 13  595  411   432    46 
  Alle 80  287  156   213    48 
Vestlandet             
  35-49,9 9  34  5   33  12  59 
  50-99,9 24  75  17   67    52 
  100-199,9 54  157  54   132    47 
  200-299,9 35  242  98   200    47 
  300-499,9 34  375  174   303    46 
  500- 7  692  369   524    44 
  Alle 163  225  94   184  1  48 
Trøndelag             
Flatbygder             
  35-49,9             
  50-99,9 1  61  15   61    55 
  100-199,9 11  166  23   162  8  47 
  200-299,9 20  251  46   242    50 
  300-499,9 29  385  99   377  3  48 
  500- 7  671  206   663    48 
  Alle 68  335  81   328  2  49 
Andre bygder             
  35-49,9             
  50-99,9             
  100-199,9 10  177  53   177    45 
  200-299,9 15  233  67   225    47 
  300-499,9 27  372  159   356    45 
  500- 7  702  270   687  2  46 
  Alle 59  343  131   331    46 
Nord-Norge             
  35-49,9             
  50-99,9 5  80  35   80    51 
  100-199,9 18  155  49   139    51 
  200-299,9 34  251  105   219  1  50 
  300-499,9 30  368  162   320    46 
  500- 16  656  377   557    45 
  Alle 103  323  150   280    48 
Alle bruk             
  35-49,9 20  25  3   24  63  56 
  50-99,9 48  76  18   71  8  51 
  100-199,9 203  158  39   143  1  49 
  200-299,9 207  247  74   222  2  49 
  300-499,9 240  380  148   341  2  47 
  500- 117  699  329   633  1  48 
  Alle 835  312  117   281  4  49 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015