Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9 46 23 20 3   3 1     2   53   1  1  154
  200-299,9 75 27 40 4   1 5   1  5   81 2    2  243
  300-499,9 114 60 79 14   6 10     3   90 1    1  379
  500- 169 99 163 36   21 18   1  4   138     5  655
  Alle 95 48 66 12   6 7     3   84 1  1  2  324
Andre bygder                       
  50-99,9 9 3              71       85
  100-199,9 14 12 5 1    1     3   114       150
  200-299,9 41 56 5 3    7     2   136       250
  300-499,9 73 59 24 5   2 8     9   172     2  354
  Alle 31 26 7 2    4     4   119       194
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  50-99,9 4       1     8   75       89
  100-199,9 6       1   1  9   138       155
  200-299,9 9       6     14   235       265
  Alle 8       2     10   163       183
Andre bygder                       
  50-99,9 4 1     1 1     3   67 1  1  1  80
  100-199,9 3      3 1     9   136 1    1  153
  200-299,9 11 1  1   1    1  11   212     2  241
  Alle 7 1     2 1     8   139 1    1  161
Vestlandet                       
  35-49,9                17   23  2  42
  50-99,9                72   5  1  78
  100-199,9 1               140     1  143
  200-299,9 12            3   227     1  243
  Alle 2               120   4  1  128
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 34 4      3     16   106       163
  200-299,9 96 10 3 3       1  15   121       248
  300-499,9 198 56     3      5   95     2  359
  Alle 83 13 1 1    1     14   111       227
Andre bygder                       
  100-199,9 4       1     10   143     1  158
  200-299,9 9            11   212     1  234
  300-499,9 65            33   250 3      351
  Alle 11            12   177     1  201
Nord-Norge                       
  50-99,9        1     16   67       84
  100-199,9        1     19   123     3  145
  200-299,9        1     35   198     1  235
  300-499,9        1     27   311       339
  Alle        1     24   154     1  181
Alle bruk                       
  35-49,9        1        19 1  17  1  40
  50-99,9 4 1           3   68   2  1  81
  100-199,9 12 5 3 1   1 1     7   120     1  151
  200-299,9 41 18 10 2    3     12   156     1  243
  300-499,9 100 50 53 9   4 7     7   137 1    1  370
  500- 174 93 149 34   18 24   1  7   147     5  650
  Alle 36 17 17 3   2 3     8   123   1  1  210

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015