Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet      
Flatbygder      
  100-199,9 447 646 322 419 416 430
  200-299,9 451 749 284 454 447 448
  300-499,9 478 714 392 465 464 475
  500- 459 500 351 455 452 452
  Alle 464 674 334 454 450 458
Andre bygder      
  50-99,9 351 490 354 318 318 322
  100-199,9 391 586 322 340 340 351
  200-299,9 388  316 311 311 351
  300-499,9 408  252 359 353 380
  Alle 395 553 291 335 334 359
Agder og Rogaland      
Jæren      
  50-99,9 470 3000 753 630 644 636
  100-199,9 543 985 552 564 565 561
  200-299,9 502 592 707 539 548 549
  Alle 521 939 642 545 551 549
Andre bygder      
  50-99,9 386  401 370 372 375
  100-199,9 327 563 378 419 417 411
  200-299,9 338 691 347 442 439 430
  Alle 314 650 367 422 419 410
Vestlandet      
  35-49,9   360 415 415 395
  50-99,9  33 245 386 385 379
  100-199,9 384 572 292 403 403 401
  200-299,9 328  527 352 354 352
  Alle 287 331 418 395 395 390
Trøndelag      
Flatbygder      
  100-199,9 343  389 398 397 386
  200-299,9 365 729 355 453 444 408
  300-499,9 344  467 432 434 366
  Alle 355 729 373 429 423 393
Andre bygder      
  100-199,9 380 333 315 434 426 423
  200-299,9 364 520 360 381 380 377
  300-499,9 436  413 375 379 389
  Alle 400 438 351 404 400 399
Nord-Norge      
  50-99,9   203 250 242 243
  100-199,9  257 216 299 288 286
  200-299,9   236 274 268 267
  300-499,9   238 248 247 247
  Alle  257 226 278 271 270
Alle bruk      
  35-49,9 340  324 365 364 364
  50-99,9 356 535 321 364 362 360
  100-199,9 416 694 317 394 391 392
  200-299,9 412 713 314 377 373 385
  300-499,9 455 714 327 400 397 433
  500- 453 500 306 444 438 447
  Alle 438 676 317 390 386 405

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015