Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon

 

Landsdeler  Kumjølk,   Mjølk   Storfekjøtt   Svinekjøtt   Salgbare   Gagnslam/   Kjøtt, kg/   Geitmjølk   Mjølk, kg/   Egg,
   Størrelses-  l omsatt   kg/årsku   kg omsatt   kg omsatt   smågr./   v.f. sau   v.f. sau   l omsatt   årsgeit   kg
   grupper, daa                  purke                   omsatt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9  16407  6214   907    9021   29    0,9    20         1092 
  200-299,9  40585  6587   2450    4225   25    1,2    29         2356 
  300-499,9  42761  6879   3137    7713   37    0,7    23         2548 
  500-  54822  6569   3167    5786   49    3,2    40          
  Alle  39701  6664   2547    6728   33    1,3    27         1629 
Andre bygder                              
  50-99,9  17493  5300   593    2154   36    1,3    27   7348   637     
  100-199,9  33623  6035   1546    1576   25    1,8    36   729   484    1231 
  200-299,9  50260  6233   2236    276   20    1,9    40         2982 
  300-499,9  68754  6228   3798    1410   14    1,6    34         4607 
  500-  115159  5961   10666    17067                    
  Alle  44630  6100   2296    1805   29    1,7    35   1018   578    2042 
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9  83483  6044   3234    6152   28    1,3    28         1273 
  200-299,9  150102  6818   5917    5867   26    1,7    33         2763 
  300-499,9  155768  6117   6294           1,4    27          
  Alle  120006  6459   4713    4841   27    1,5    29         1685 
Andre bygder                              
  50-99,9  9305  5885   683    154   24    1,7    33          
  100-199,9  55769  5991   1916    2008   38    1,4    28         6068 
  200-299,9  69996  6525   3758    6234   164    1,4    27   2054   644     
  300-499,9  78669  6254   4997    1230       1,5    32          
  Alle  56433  6225   2637    3022   46    1,4    27   647   644    2770 
Vestlandet                              
  35-49,9  2913  8108   146           1,0    21          
  50-99,9  17273  6153   430    279   18    1,2    23   2288   445     
  100-199,9  56880  6311   2267    1873   25    1,3    27   825   429    350 
  200-299,9  75392  6343   2979    1399   16    1,3    27         367 
  300-499,9  94729  6276   4453    3557   9    1,0    20          
  Alle  51431  6306   2052    1435   20    1,3    25   924   438    225 
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9  53095  6239   2202    9412   23                10 
  200-299,9  46960  6503   2652    3161   20    1,4    29         5 
  300-499,9  52047  6551   4600    7345   22                7 
  Alle  50577  6392   3153    5994   22    1,4    29         7 
Andre bygder                              
  100-199,9  59696  6485   2350           1,3    26          
  200-299,9  76003  6131   3668           1,2    24          
  300-499,9  108536  6368   6534    1134       1,6    31          
  Alle  74098  6321   3555    197       1,3    26          
Nord-Norge                              
  50-99,9       305           1,4    26   16482   562     
  100-199,9  26352  6266   1449    5       1,3    27   13381   600    3 
  200-299,9  73911  6205   2952           1,3    26   1123   504     
  300-499,9  100044  6601   3707           1,5    33         29 
  Alle  50422  6351   2155    2       1,3    27   7661   582    6 
Alle bruk                              
  35-49,9  2119  8108   106    1831   12    1,0    21   1048   383     
  50-99,9  14011  5938   500    1057   30    1,3    24   4884   548    14 
  100-199,9  45286  6201   1888    2756   27    1,4    28   2127   570    1225 
  200-299,9  65689  6417   3069    2475   26    1,5    29   373   579    1160 
  300-499,9  68086  6483   4006    4535   29    1,3    28         1660 
  500-  63077  6376   4213    6478   64    1,5    27          
  Alle  52828  6347   2598    3056   29    1,4    28   1364   561    1088 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015