Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2002
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2002  2001

 

Landsdel                 
Østlandet %1)  40  103    89     69  77  88
Agder %1)  124  8    29     99  69  115
Midt-Norge %1)  83  100    42     45  60  89
 

 

Hele landet %1)  74  92   67    70  72  92
             
Salgsvirke               
Bartre               
Spesialtømmer %  4        1  1  1
Skurtømmer %  52  57   56    51  53  51
Sams virke %    1      1  1  1
Massevirke %  30  38   41    44  41  44
 

 

I alt %  85  96   98    97  96  98
             
Annet virke               
Lauvtrevirke %  10        1  1 
Ved til brensel %  5  4   2    2  3  1
Rotsalg %             
 

 

I alt %  15  4   2    3  4  2
 

 

Salgsvirke i alt %  100  100   100    100  100  100
             
Driftsveglengde2) km  0,7  0,5   0,6    0,8  0,7  0,7
             
Terrengforhold               
Lett %  37  56   36    26  34  38
Middels %  35  39   62    73  62  55
Vanskelig %  28  5   2    1  4  7
 

 

I alt %  100  100   100    100  100  100
             
Transportutstyr               
Jordbrukstraktor %  79  42   28    20  29  37
Skogstraktor %  21  58   72    80  71  63
 

 

I alt %  100  100   100    100  100  100
             
Transportarbeid               
Egne transportmidler %  94  92   92    88  90  98
Leide transportmidler %  6  8   8    12  10  2
 

 

I alt %  100  100   100    100  100  100

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015