Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2002
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2002  2001

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 77  Bruk Antall  1  3   3     3  10  13
 Jord Timer  318  2234   1420     737  1349  1331
 Skog Timer  20  103   34     119  79  173
  

 

 I alt Timer  338  2337   1454     857  1428  1504
   
100-199 161  Bruk Antall  22  17   23     12  74  77
 Jord Timer  2062  2399   1750     1412  1937  2081
 Skog Timer  86  164   120     164  127  123
  

 

 I alt Timer  2148  2564   1869     1577  2064  2204
   
200-299 245  Bruk Antall  15  14   17     15  61  63
 Jord Timer  2830  2332   2596     1834  2406  2440
 Skog Timer  111  158   104     261  156  148
  

 

 I alt Timer  2941  2489   2700     2095  2562  2589
   
300- 413  Bruk Antall  6  18   17     11  52  53
 Jord Timer  2602  2417   2484     2061  2385  2284
 Skog Timer  54  102   117     99  101  110
  

 

 I alt Timer  2656  2519   2601     2161  2486  2394
   
I alt 249  Bruk Antall  44  52   60     41  197  206
 Jord Timer  2358  2378   2181     1691  2170  2196
 Skog Timer  88  137   110     179  127  131
  

 

 I alt Timer  2446  2515   2291     1870  2297  2326
   
Arbeidskategori  
Leid arbeid Timer  20  16   26     29  22  45
Familiens arbeid Timer  92  150   126     281  146  138
  

 

I alt Timer  112  166   152     310  168  183
   
Arbeidstype  
Drift Timer  90  129   125     273  138  150
Skogkultur Timer  22  37   26     37  30  32
  

 

I alt Timer  112  166   152     310  168  183
   
Arbeidsprestasjon  
Adm. av eier, arb. ved drift Timer/m3  1,9  1,6   1,8     1,1  1,5  1,2
Herav eget arbeid, drift %  88  93   83     92  89  81

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015