Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2002
Hovedtabell 22. Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2002  2001

 

Skoger Antall  44  52   60     41  197  206
Solgt og brukt virke m3  57  135   192     532  218  269
 
Beregninger pr skog   
 
Inntekter   
Bruttoinntekt salg NOK  14138  36575   54768     158091  62395  83573
Eget forbruk, bruttoverdi NOK  4250  3532   4053     2862  3712  4042
Driftstilskott NOK  121  146   133     320  172  436
Andre inntekter NOK  939  2263   2458     11269  3901  3662
 

 

Produksjonsinntekter NOK  19447  42516   61411     172542  70180  91712
Kostnader   
Leid arbeid og utstyr NOK  3416  7449   15820     55738  19148  27522
Trekkraft fra jordbruket NOK  2415  3147   3808     4878  3545  4987
Vedlikehold utstyr, drivstoff NOK  2256  2506   3439     7810  3838  3837
Vedlikehold og anlegg enkle veger NOK  427  1191   2092     3033  1678  1837
Salgsutgifter, diverse trekk NOK  517  1192   1757     4505  1903  2343
Administrasjon/diverse trekk NOK  2432  3282   4011     9969  4706  4792
Avskrivninger utstyr/diverse NOK  1699  3030   2361     6193  3187  3317
Avskrivninger veger NOK  172  196   1247     2159  919  929
 

 

Kostnader før skogkultur NOK  13334  21992   34534     94285  38924  49565
Skogkultur (netto) NOK  1069  2846   2513     14461  4765  3686
 

 

Driftsoverskott NOK  5044  17678   24365     63795  26491  38461
 
Beregninger pr m3   
 
Inntekter   
Virkesinntekter i alt NOK/m3  326  310   309     301  306  327
Andre inntekter NOK/m3  19  18   13     22  19  15
 

 

Produksjonsinntekter i alt NOK/m3  344  314   320     324  322  341
Kostnader   
Kostnader før skogkultur NOK/m3  236  163   180     177  179  184
Skogkultur (netto) NOK/m3  19  21   13     27  22  14
 

 

Kostnader i alt NOK/m3  255  184   193     204  201  198
 

 

Driftsoverskott NOK/m3  89  131   127     120  122  143
 
Tømmerpriser   
Spesialtømmer NOK/m3  408     375     319  348  507
Skurtømmer NOK/m3  346  362   366     365  364  396
Sams virke NOK/m3    135   147     257  219  274
Massevirke NOK/m3  231  234   227     230  230  242
Bartrevirke i alt NOK/m3  309  309   308     303  305  326
Lauvtrevirke NOK/m3  261  500   226     157  207  229
Ved til brensel NOK/m3  594  336   389     303  354  363
Rotsalg NOK/m3       257       257 
Salgsvirke i alt NOK/m3  319  310   309     301  305  326
Gårds- og husbehovsvirke NOK/m3  352  312   303     290  314  353
 
Driftskostnader fordelt   
Eget arbeid %  43  40   26     17  26  22
Leid arbeid og utstyr %  15  20   34     49  36  43
Trekkraft fra jordbruket %  10  9   8     4  7  8
Vedlikehold utstyr, drivstoff %  10  7   7     7  7  6
Vedlikehold anlegg, veger %  2  3   5     3  3  3
Salgsutgifter, diverse trekk %  2  3   4     4  4  4
Administrasjon/diverse trekk %  10  9   9     9  9  8
Avskrivninger %  8  9   8     7  8  7
 

 

I alt %  100  100   100     100  100  100

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015