Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2002
Hovedtabell 23. Driftsresultat

 

    Enhet   Intet   Salgsvirke i m3/år  Alle skoger
       salgs- 

 

  

 

       virke  0-99   100-199   200-399   400-  2002  2001

 

Skoger Antall  53  59  22    25   38   197   206
Solgt og brukt virke m3  11  58  158    283   744   218   269
 
Beregninger pr skog
 
+Bruttoinntekt v/avvirkning NOK  3697  19016  48272    82018   226122   66107   87614
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK  3565  15480  18417    20450   19109   13933   13747
-Leid arbeid og utstyr NOK  26  1557  9492    24628   75114   19148   27522
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK  4696  8288  10132    14323   17162   10005   11579
-Salg, måling, administrasjon NOK  1443  3874  4938    6332   14313   5664   6218
 

 

=Variable kostnader i alt NOK  9730  29198  42979    65733   125698   48750   59065
 

 

=Rånetto NOK  -6033  -10182  5292    16285   100424   17356   28549
+Andre inntekter NOK  1808  1397  3501    7084   9737   4073   4098
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK  -4225  -8784  8793    23370   110162   21430   32647
-Avskrivninger NOK  1716  3039  3534    4744   9011   4107   4246
 

 

=Resultat før kultur NOK  -5941  -11824  5259    18625   101151   17323   28401
 

 

-Skogkultur, eget arbeid NOK  2984  2836  2518    3068   4443   3180   2682
-Skogkultur, leid arb./planter, mv. NOK  1855  3090  4241    6721   18604   6340   6081
+Skogkultur, tilskott NOK  778  1208  1743    1547   3177   1575   2395
 

 

=Driftsresultat NOK  -10001  -16542  243    10383   81281   9378   22033
 

 

-Trukket skogavgift NOK  16  1264  5116    9466   25489   7072   9159
+Utbetalt skogavgift NOK  2806  4095  3860    6101   23088   7640   7989
 

 

=Driftsresultat etter skogavgift NOK  -7211  -13711  -1014    7019   78879   9946   20863
 
Beregninger pr m3
 
+Bruttoinntekt ved avvirkning NOK/m3  322  328  306    289   304   304   326
 

 

-Eget arbeid drift/vedlikehold NOK/m3  310  267  117    72   26   64   51
-Leid arbeid og utstyr NOK/m3  2  27  60    87   101   88   102
-Eget utstyr, vegvedlikehold NOK/m3  409  143  64    51   23   46   43
-Salg, måling, administrasjon NOK/m3  126  67  31    22   19   26   23
 

 

=Variable kostnader i alt NOK/m3  847  503  272    232   169   224   220
 

 

=Rånetto NOK/m3  -525  -175  34    57   135   80   106
+Andre inntekter NOK/m3  157  24  22    25   13   19   15
 

 

=Resultat før avskrivninger NOK/m3  -368  -151  56    82   148   98   121
-Avskrivninger NOK/m3  149  52  22    17   12   19   16
 

 

=Resultat før kultur NOK/m3  -517  -204  33    66   136   80   106
-Skogkultur, eget arbeid NOK/m3  260  49  16    11   6   15   10
-Skogkultur, leid arb./planter mv. NOK/m3  161  53  27    24   25   29   23
+Skogkultur, tilskott NOK/m3  68  21  11    5   4   7   9
 

 

=Driftsresultat NOK/m3  -870  -285  2    37   109   43   82
-Trukket skogavgift NOK/m3  1  22  32    33   34   33   34
+Utbetalt skogavgift NOK/m3  244  71  24    22   31   35   30
 

 

=Driftresultat etter skogavgift NOK/m3  -628  -236  -6    25   106   46   78

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015