Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2002
Hovedtabell 25. Investeringer og finansiering

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2002  2001

 

Årlige investeringer          
Skogkultur NOK  3812  8109  6635   21654  9519  8763
Veger NOK  3457  781  3724   11181  4440  1237
Annet NOK  6726  789  719   1452  2232  11274
 

 

I alt NOK  13996  9679  11077   34287  16191  21275
           
Investeringer pr daa NOK/daa  28  14  9   11  13  18
Investeringer pr m3 NOK/m3  248  72  58   64  74  79
Investeringer i % av resultat før kultur %  229  47  41   44  52  50
           
Investeringshyppighet          
Skogkultur %  43  67  55   78  60  64
Veger %  7  8  8   15  9  3
Teknisk utstyr %  7  2  3   2  4  9
Alle investeringer %  50  71  62   80  65  67
           
Balanse          
Omløpsmidler          
Balanse 1.1 NOK  518  2473  3246   7442  3306  3433
Balanse 31.12 NOK  486  633  1183   3834  1434  3628
Anleggsmidler          
Balanse 1.1 NOK  84215  129912  213784   577256  238352  218008
 

 

Nyanlegg NOK  10184  1570  4443   12633  6671  12512
Avskrivninger NOK  1872  3226  3608   8352  4107  4246
Tilskott/salg NOK  1518  473  653   4512  1602  1254
 

 

Balanse 31.12 NOK  91009  127782  213965   577026  239315  225019
           
Finansieringskilde          
Egen arbeidsinnsats %  13  39  26   13  20  13
Offentlige tilskott %  17  21  25   21  21  17
Skogavgiftsmidler %  14  37  38   49  38  31
Annen finansiering %  55  4  12   17  21  40
 

 

I alt %  100  100  100   100  100  100
           
Skogavgiftskonto          
Innestående skogavgift 1.1 NOK  8058  12600  14731   28978  15643  15473
 

 

Trukket skogavgift NOK  1487  3552  6121   18326  6948  8843
Offentlige tilskott beholdt på konto NOK    209  198   43  124  316
 

 

Innbetalt i alt NOK  1487  3761  6319   18369  7072  9159
           
Utbetalt til veger NOK  585  90  421   5217  1369  1150
Utbetalt til skogkultur NOK  1427  3450  3674   11715  4787  4944
Utbetalt til annet NOK  564  417  963   4591  1485  1895
 

 

Utbetalt i alt NOK  2577  3958  5058   21524  7640  7989
 

 

Innestående skogsavgift 31.12. NOK  6968  12403  15991   25824  15075  16643
           
Utbetalt tilskott til          
Veger NOK  1518  454  1337   4250  1751  578
Skogkultur NOK  918  1525  1268   2791  1575  2395
Driftsplan NOK    82  147   94  86  562
 

 

I alt NOK  2437  2061  2752   7135  3411  3535

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015