Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9  50,4    61,9    1,8         4,2      118,3
  200-299,9  127,6    46,5    1,0         3,7   1,5    180,2
  300-499,9  141,4    49,7    0,7     0,1    3,3   0,1    195,3
  500-  150,9    33,2    0,3         0,9      185,3
  Alle  122,2    46,6    0,8         3,2   0,4    173,2
Andre bygder                       
  50-99,9  46,4    33,3    12,5     5,2          97,4
  100-199,9  89,3    15,0    14,5     0,7    4,8   0,7    124,9
  200-299,9  133,1    2,1    10,2         4,4      149,8
  300-499,9  191,5    14,1    7,7         8,3   0,4    222,1
  500-  437,6    61,7                  499,3
  Alle  124,4    14,8    11,7     0,8    4,6   0,4    156,6
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9  207,5    44,7    6,2         2,9      261,4
  200-299,9  320,6    40,7    6,2         9,6      377,1
  300-499,9  409,6        26,1               435,7
  Alle  277,3    35,5    8,5         5,3   0,1    326,7
Andre bygder                       
  50-99,9  29,8    28,0    6,8            0,5    65,2
  100-199,9  147,6    11,6    8,0         11,4   0,7    179,3
  200-299,9  201,7    14,9    29,3     1,2       1,8    248,8
  300-499,9  218,3    3,2    6,0         0,1   0,6    228,2
  Alle  156,2    14,0    14,4     0,4    5,2   1,0    191,1
Vestlandet                       
  35-49,9  5,9        7,5            0,6    13,9
  50-99,9  37,4    6,8    17,0     2,1       0,4    63,7
  100-199,9  141,9    13,0    11,7     0,9    2,1   0,3    170,0
  200-299,9  186,0    13,5    12,4         0,9   1,7    214,6
  300-499,9  248,9    29,4    24,9               303,3
  Alle  128,0    12,1    14,2     0,9    1,2   0,6    156,9
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9  138,0    67,4            0,1      205,4
  200-299,9  148,4    27,7    2,9               178,9
  300-499,9  201,9    50,8                  252,7
  Alle  162,1    44,5    1,2               207,8
Andre bygder                       
  100-199,9  148,8        24,8            0,5    174,1
  200-299,9  208,6        17,5               226,1
  300-499,9  323,4    4,8    9,5               337,7
  Alle  200,8    0,8    19,5            0,2    221,4
Nord-Norge                       
  50-99,9          14,1     10,1          24,1
  100-199,9  69,0        18,8     8,5       1,4    97,8
  200-299,9  175,3        6,8     0,8       0,4    183,2
  300-499,9  233,4        4,7         0,1      238,3
  Alle  121,5        12,0     4,8       0,7    138,9
Alle bruk                       
  35-49,9  4,3    11,4    5,5            0,4    21,5
  50-99,9  33,0    14,3    13,1     3,4    0,7   0,3    64,8
  100-199,9  116,8    19,9    12,1     1,5    3,4   0,6    154,2
  200-299,9  173,5    18,4    9,8     0,2    2,2   0,7    204,8
  300-499,9  199,8    30,5    5,5         2,5   0,1    238,5
  500-  190,6    33,3    1,8         0,7      226,4
  Alle  143,2    21,6    9,6     0,9    2,4   0,5    178,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015