Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 10, del 1. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering
i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Maskiner, redskaper  Traktor  Yrkesbil, skurtresker
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  100-199,9  11,6   11,1   3,5    19,4   11,6   4,7    4,1   3,0    
  200-299,9  38,1   16,5   4,8    22,0   17,5   2,2    17,1   3,7   1,8 
  300-499,9  37,2   27,0   11,3    36,9   24,1   15,5    9,3   6,7   7,1 
  500-  51,6   35,3   12,6    50,8   33,2   15,3    37,2   21,4   15,9 
  Alle  35,7   23,4   8,6    32,7   22,1   10,2    16,6   8,7   6,5 
Andre bygder                           
  50-99,9  5,7   8,2   0,4    29,6   10,2   21,6       0,1    
  100-199,9  16,6   12,1   3,7    27,4   14,0   5,1    2,3   2,9   0,2 
  200-299,9  22,6   14,5   3,9    24,1   22,5   11,1       1,9    
  300-499,9  43,0   25,1   6,4    86,8   29,6   28,3    7,4   5,3    
  500-  34,6   43,2   4,6       51,2   13,3       12,9    
  Alle  21,8   15,4   3,9    34,8   19,5   12,0    2,2   3,1   0,1 
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9  8,2   10,4      18,7   17,2         1,2    
  200-299,9  23,6   15,3   3,5    34,2   20,8   5,0       0,8    
  300-499,9  36,7   27,5   0,8    16,2   17,1   2,1           
  Alle  21,0   15,3   1,8    27,1   18,2   3,9       1,0    
Andre bygder                           
  50-99,9  6,9   7,7   1,0    20,0   16,6   0,1       0,5    
  100-199,9  9,2   12,8   2,2    28,1   21,4   17,7    1,3   0,1    
  200-299,9  24,2   18,4   3,7    55,5   24,4   31,4    4,5   1,3   0,7 
  300-499,9  27,9   29,2   0,4    43,9   25,8   22,2    3,3   0,8    
  Alle  15,4   15,5   2,4    37,2   22,2   20,2    2,3   0,6   0,2 
Vestlandet                           
  35-49,9  1,7   4,3   0,4    10,4   12,2      1,8   0,2    
  50-99,9  7,6   6,8   0,1    5,2   12,4         0,5    
  100-199,9  20,4   13,1   1,9    7,6   20,4   2,8       0,7    
  200-299,9  23,4   19,7   1,9    55,1   22,8   1,9    6,4   1,0   2,6 
  300-499,9  64,7   32,3   9,3    14,2   31,2         0,1    
  Alle  20,3   13,9   1,9    18,0   19,3   3,0    1,2   0,6   0,4 
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9  14,3   9,1   3,0    13,1   14,6   2,7       0,9    
  200-299,9  31,1   13,0   7,9    7,7   15,6   11,9    1,9   4,8    
  300-499,9  17,8   16,7   4,7       16,5      3,1   5,6    
  Alle  22,3   13,8   5,6    9,3   15,9   5,7    1,6   4,2    
Andre bygder                           
  100-199,9  18,8   10,5   1,3    9,8   15,6   4,2       0,4    
  200-299,9  21,6   15,5   4,9    65,7   19,7   16,6           
  300-499,9  24,9   19,9   8,4    1,7   24,7         0,9    
  Alle  20,8   14,0   3,9    28,7   18,6   8,0       0,3    
Nord-Norge                           
  50-99,9  5,5   5,3   0,1    2,1   7,4   2,9           
  100-199,9  15,7   14,0   0,5    18,6   19,1   2,6       1,6    
  200-299,9  19,0   20,5   6,3    28,4   22,2   9,0       1,1    
  300-499,9  55,9   28,9   8,2    40,2   18,9   17,1       3,1    
  Alle  22,5   17,5   3,5    23,3   18,6   7,1       1,5    
Alle bruk                           
  35-49,9  1,9   5,0   2,3    7,5   10,6   0,1    4,5   1,7   0,1 
  50-99,9  7,8   7,3   0,4    12,1   11,4   5,0       0,5    
  100-199,9  15,7   12,1   2,2    18,0   17,2   5,2    1,0   1,4    
  200-299,9  26,3   16,6   4,8    33,6   20,5   10,6    4,5   2,1   0,7 
  300-499,9  38,4   25,7   8,1    35,5   23,7   13,3    5,2   4,6   2,7 
  500-  47,0   36,3   10,9    52,4   34,2   18,1    29,9   19,3   12,8 
  Alle  23,8   16,8   4,4    26,9   19,7   8,9    4,4   3,2   1,5 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015