Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 10, del 2. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Driftsbygninger  Grøfter, vannanlegg  Jord, veg, frukttr.  I alt  Netto 
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

  investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/    
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                                       
Flatbygder                                       
  100-199,9  22,6   31,6   2,9       2,2       2,9       60,5    59,6   11,0   -10,1  
  200-299,9  79,0   37,9   27,0    3,0   1,1    0,1    22,7    0,6   182,0    76,8   36,5   68,7  
  300-499,9  26,3   43,6   7,0    3,4   2,9    2,0    7,9    1,6   120,9    104,3   44,5   -27,9  
  500-  101,3   44,5   9,4    2,3   4,2    0,2    16,5    0,1   259,7    138,8   53,5   67,4  
  Alle  54,6   39,7   11,8    2,5   2,7    0,8    12,4    0,8   154,5    96,5   38,6   19,3  
Andre bygder                                       
  50-99,9  17,6   19,7   5,1    7,0   1,3    0,3        1,0   59,9    39,4   28,5   -8,0  
  100-199,9  19,2   22,1   5,2    2,1   1,2    0,1    4,8    0,8   72,4    52,4   15,1   4,9  
  200-299,9  11,5   22,8   2,8    0,7   1,0       8,9    1,7   67,8    62,7   19,4   -14,2  
  300-499,9  73,7   44,5   0,4       1,8       8,5    0,6   219,4    106,3   35,7   77,5  
  500-  35,3   59,0         8,0       45,4       115,3    174,5   17,9   -77,1  
  Alle  25,8   26,7   3,6    1,8   1,5    0,1    7,4    1,0   93,8    66,3   20,7   6,8  
Agder og Rogaland                                       
Jæren                                       
  100-199,9  10,1   40,9   1,3    0,7   3,4       6,3    0,1   43,9    73,1   1,4   -30,5  
  200-299,9  36,8   54,2      3,5   6,6    0,5    12,7    0,9   110,8    97,8   9,8   3,2  
  300-499,9  16,1   60,3      37,6   8,7    39,0    83,9       190,5    113,6   41,9   34,9  
  Alle  21,7   48,7   1,3    6,9   5,5    5,5    19,4    0,4   96,1    88,8   12,9   -5,6  
Andre bygder                                       
  50-99,9  31,8   22,8   5,2    0,7   1,7              59,3    49,4   6,2   3,7  
  100-199,9  44,6   31,0   6,2    2,4   2,6    0,1    6,4    0,4   91,9    68,1   26,6   -2,8  
  200-299,9  49,0   36,8   6,4    5,1   4,5       15,8    0,8   154,1    85,6   43,1   25,3  
  300-499,9  27,0   46,8   10,4    3,1   4,3    0,8    13,1    6,2   118,4    107,2   40,0   -28,8  
  Alle  42,6   33,3   6,6    3,1   3,3    0,1    9,2    1,0   109,9    75,0   30,5   4,4  
Vestlandet                                       
  35-49,9     10,4         4,1              13,8    33,0   0,4   -19,5  
  50-99,9  71,5   16,4   8,0       1,8       13,2    0,6   97,5    38,6   8,8   50,2  
  100-199,9  49,6   33,4   6,4    1,5   2,8    0,1    11,5    1,3   90,5    70,5   12,5   7,6  
  200-299,9  230,8   39,2   3,4    0,7   2,3       20,8    1,6   337,1    85,1   11,5   240,5  
  300-499,9  84,8   51,9      5,6   3,3       32,0    2,1   201,2    119,1   203,7  -121,5  
  Alle  85,1   30,7   19,5    1,3   2,6    0,1    14,9    1,2   140,8    67,5   26,1   47,2  
Trøndelag                                       
Flatbygder                                       
  100-199,9  8,4   27,3      0,7   1,1       4,0    0,1   40,4    53,0   5,8   -18,4  
  200-299,9  42,4   27,8   2,6    7,2   1,8    1,8    8,5    0,5   98,8    63,0   24,7   11,1  
  300-499,9  18,0   40,7   15,3    5,7   1,4    4,3    16,7    0,9   61,3    80,9   25,3   -44,8  
  Alle  24,5   31,7   5,1    4,6   1,4    1,9    9,4    0,5   71,7    66,9   18,6   -13,8  
Andre bygder                                       
  100-199,9  16,9   28,2   0,7    1,6   1,7       7,8    1,0   54,9    56,4   7,2   -8,8  
  200-299,9  34,0   27,8      1,8   1,0       10,9    1,0   134,0    64,2   22,6   47,2  
  300-499,9  66,7   42,8   10,1    3,3   0,7       16,6    1,2   113,3    89,0   19,7   4,6  
  Alle  31,8   30,6   2,1    1,9   1,3       10,5    1,0   93,7    64,9   15,0   13,8  
Nord-Norge                                       
  50-99,9  2,2   15,9   1,8       1,0       4,9    2,2   14,8    29,7   6,9   -21,8  
  100-199,9  20,8   23,1   3,6    0,3   1,2    0,7    8,7    3,5   64,2    59,0   10,9   -5,7  
  200-299,9  28,2   28,9   2,1    1,0   1,4       6,1    1,6   82,7    74,1   19,0   -10,4  
  300-499,9  41,3   41,2   6,5       2,4    0,3    27,9    7,2   165,2    94,4   39,2   31,5  
  Alle  24,3   27,1   3,4    0,4   1,4    0,3    10,8    3,4   81,3    66,1   17,8   -2,5  
Alle bruk                                       
  35-49,9     12,4   5,6       3,6              14,0    34,7   8,0   -28,7  
  50-99,9  40,6   17,8   5,9    1,3   1,6    0,1    6,9    0,8   68,8    39,0   12,1   17,6  
  100-199,9  28,4   28,5   4,2    1,4   2,0    0,2    7,2    1,1   71,7    61,3   12,9   -2,6  
  200-299,9  62,5   33,1   7,0    2,8   2,1    0,3    13,5    1,1   143,1    74,4   24,4   44,3  
  300-499,9  40,4   44,3   20,6    4,1   2,6    2,7    16,6    2,2   140,2    100,9   49,7   -10,5  
  500-  85,2   45,8   7,5    2,3   4,5    0,2    20,5    0,2   237,1    140,2   49,6   47,3  
  Alle  44,3   32,6   8,4    2,3   2,3    0,7    11,4    1,2   113,1    74,6   25,0   13,5  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015