Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 11. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring,
annen næring og privat i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Skogbruk  Tilleggsnæring  Annen næring  Privat   Netto-
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   S+Tn+An+P
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                                         
Flatbygder                                         
  100-199,9  2,0   2,8   0,5    2,1   2,2      32,7   1,9      65,2   28,3       66,3  
  200-299,9  6,0   1,2      15,3   2,4   1,9    6,3   0,7      151,5   32,0   15,2     125,7  
  300-499,9  0,8   1,1   0,2    38,8   3,4   0,1    9,8   4,0   16,0    63,6   29,6   2,9     55,7  
  500-  7,6   1,1   0,7    5,7   1,6      6,7   4,6   7,1    113,8   38,2   4,7     75,8  
  Alle  3,7   1,4   0,8    18,9   2,5   0,5    11,4   2,9   9,9    94,7   31,8   6,5     72,4  
Andre bygder                                         
  50-99,9     0,8   0,3       0,3         9,8   5,5    43,4   27,5   9,7     -10,5  
  100-199,9  1,8   2,8   0,7    1,6   2,1      0,7   2,2      55,2   26,8   11,5     13,2  
  200-299,9  0,6   1,8      2,0   2,3         1,7   6,7    55,5   30,4   8,0     7,2  
  300-499,9  0,8   2,2         3,3   1,4    2,6   1,9      54,7   28,3   3,3     17,7  
  500-  9,3   1,5      9,5   6,3               201,7   26,6       186,1  
  Alle  1,4   2,2   0,3    1,6   2,3   0,2    0,7   2,7   2,3    59,2   28,0   8,8     16,1  
Agder og Rogaland                                         
Jæren                                         
  100-199,9                             32,8   29,9       2,9  
  200-299,9  0,2   0,1   0,1       1,0      2,1   2,8   1,6    37,7   36,1   1,3     -3,0  
  300-499,9              0,7               8,3   36,6       -29,0  
  Alle  1,1   0,1         0,5      0,9   1,2   0,7    34,7   34,5   0,6     -0,9  
Andre bygder                                         
  50-99,9  9,3   5,2      29,8   1,4   5,8             29,1   24,6   1,3     29,9  
  100-199,9  3,8   2,1   1,3       0,6         0,5   0,5    18,9   29,2   4,4     -15,9  
  200-299,9  9,3   3,2   1,4    22,8   9,2   7,8    5,7   10,5   0,8    46,6   32,6   30,7     -11,8  
  300-499,9  1,2   1,7      11,7   3,5         13,0      46,1   37,6   18,3     -15,1  
  Alle  6,0   2,8   1,0    12,2   3,7   3,2    1,8   4,8   0,5    31,6   30,5   13,6     -8,5  
Vestlandet                                         
  35-49,9  2,1   1,6   1,5       1,7               84,0   23,7       57,6  
  50-99,9  2,8   0,8   0,7       1,4      3,6   0,7      31,5   26,7   5,2     2,4  
  100-199,9  6,1   1,7   0,1    5,7   4,0         0,4      47,9   31,0   1,3     21,2  
  200-299,9  4,1   1,5   1,5    1,1   1,1      7,2   1,4      36,0   26,3   7,9     8,7  
  300-499,9  2,3   1,0   1,4       16,9   1,5       1,2      29,2   31,8   4,5     -26,8  
  Alle  4,4   1,4   0,6    2,8   3,7   0,1    2,1   0,6      41,7   28,9   3,5     12,2  
Trøndelag                                         
Flatbygder                                         
  100-199,9  0,9   0,3      3,6   1,5         1,0      17,2   23,4       -4,5  
  200-299,9  4,7   0,8      15,3   1,1   2,1       0,3      47,1   24,5   4,5     33,8  
  300-499,9  4,3   0,9         0,1               46,2   28,1   7,0     14,4  
  Alle  3,3   0,7      7,3   0,9   0,9       0,4      36,4   25,2   3,6     15,3  
Andre bygder                                         
  100-199,9  1,8   0,7   0,7       0,4   0,1       0,4      51,6   25,1   15,0     11,0  
  200-299,9  3,2   1,1   1,7    1,0   0,6      8,1   0,6      90,2   21,5   20,8     56,2  
  300-499,9  2,3   0,8      8,3   0,9               41,3   38,5   8,0     3,7  
  Alle  2,4   0,9   0,9    1,8   0,6   0,1    2,9   0,4      63,8   26,2   15,9     25,9  
Nord-Norge                                         
  50-99,9     0,4               2,2   1,6   1,1    9,1   26,5       -18,3  
  100-199,9  3,0   1,7   1,4    1,6   1,2   0,1    4,4   2,8      25,7   23,2       4,3  
  200-299,9  0,8   1,0      34,1   0,5   5,9    9,1   2,5      39,7   25,6   0,8     47,4  
  300-499,9  0,1   0,5         1,7               38,7   29,2   6,0     1,4  
  Alle  1,5   1,1   0,5    10,9   0,9   1,8    4,7   2,0   0,1    30,1   25,3   1,3     14,2  
Alle bruk                                         
  35-49,9  1,8   1,2   9,8       1,3            47,7    65,6   23,8   11,2     -27,6  
  50-99,9  3,0   1,3   0,4    3,9   0,9   0,8    2,0   2,3   1,1    30,0   27,0   4,6     0,5  
  100-199,9  3,1   1,8   0,6    2,3   2,0      3,5   1,3   0,1    42,0   27,5   4,8     12,8  
  200-299,9  3,7   1,4   0,5    12,4   2,3   2,3    4,7   2,3   1,3    68,3   28,6   11,0     39,4  
  300-499,9  1,4   1,1   0,2    16,2   3,5   0,4    4,2   2,6   6,2    50,5   30,6   5,0     22,7  
  500-  7,1   1,1   0,6    5,6   2,0      5,4   3,7   5,7    113,0   36,1   3,8     78,1  
  Alle  3,1   1,5   0,6    8,1   2,2   0,8    3,9   2,0   2,5    54,2   28,8   6,5     24,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015