Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Omløpsmidler  Anleggsmidler  Eien-
   Størrelses- 

 

 

 

  deler
   grupper, daa  Kon-   Bank-   Skog-   Andre   Lettoms.   Jordbr.,   Skog-   Till.   Annen   Jord-   Skogbruk   Till.   Annen   Privat   i alt
      tanter   inn-   avgift   krav   verdi-   varel. og   bruk,   nær-   nær-   bruk  

 

   nær-   nær-  

 

    
          skudd           papirer   slakte-   vare-   ing   ing       Skog/   Annet   ing   ing   Hoved-   Annet    
                          dyr   lager               veier               bygn.        

 

Østlandet                                                    
Flatbygder                                                    
  100-199,9  1,7   362,6   9,9    101,2   118,8   123,3    0,1         971,9   123,3   10,1    50,1   71,1   406,8    115,3   2466,2  
  200-299,9  1,7   270,5   7,6    89,2   81,5   174,6    0,5   0,2   2,8    1385,3   127,5   9,3    41,4   9,5   497,6    160,0   2859,2  
  300-499,9  2,0   277,5   11,3    84,1   112,1   277,3    0,1   12,1   0,4    1559,3   114,0   4,8    108,5   53,5   460,5    155,1   3232,6  
  500-  3,0   291,8   15,7    163,6   149,1   457,2          0,5    2062,4   181,2   10,1    54,7   86,0   748,9    142,6   4366,9  
  Alle  2,2   287,1   11,2    104,0   111,2   262,6    0,2   4,3   0,9    1512,0   131,7   7,8    68,4   51,3   520,8    146,2   3221,8  
Andre bygder                                                    
  50-99,9  1,0   371,3   7,5    37,3   63,4   54,4    0,1   0,4   58,0    669,3   91,1   3,6    2,8   50,4   322,1    129,2   1861,9  
  100-199,9  1,6   413,0   10,0    98,9   116,6   79,6    1,6      4,9    739,1   162,7   13,0    38,0   40,0   357,3    149,3   2225,7  
  200-299,9  1,3   264,4   12,9    84,4   111,1   116,1    0,1   1,9   0,8    896,2   222,5   11,3    111,6   22,7   462,6    130,5   2450,3  
  300-499,9  1,9   317,2   12,9    129,9   89,5   197,3    0,1   1,7      1613,1   164,6   14,2    81,5   94,6   406,7    164,5   3289,6  
  500-  3,3   160,4   11,9    93,9   79,3   538,7             2516,3   403,0   10,3    181,4      629,8    47,6   4675,9  
  Alle  1,5   346,9   11,0    93,9   104,8   120,6    0,8   0,8   7,9    967,8   180,4   11,8    65,6   43,3   398,5    141,3   2496,8  
Agder og Rogaland                                                    
Jæren                                                    
  100-199,9  0,4   366,2      174,5   87,5   148,9          0,9    1222,8   0,1      2,5      501,1    58,3   2563,2  
  200-299,9  0,7   238,3      77,7   94,2   194,9    1,7         1887,7   0,5   0,2    12,6   46,9   607,3    95,5   3258,2  
  300-499,9  0,6   240,3      206,2   446,2   199,2             2029,7   2,3      8,8      783,6    58,9   3975,8  
  Alle  0,5   273,4      128,7   133,3   170,5    0,7      0,3    1614,1   0,6   1,0    7,5   20,3   611,2    80,3   3042,4  
Andre bygder                                                    
  50-99,9  0,9   267,8   14,3    40,6   74,5   53,0    0,4         689,3   99,9   8,9    60,7   3,1   358,3    101,9   1773,6  
  100-199,9  0,3   240,4   3,8    53,4   121,6   92,7    0,9         1041,3   70,6   8,4    23,6   6,3   409,3    95,3   2167,9  
  200-299,9  1,1   178,3   6,2    102,9   18,5   147,3    0,6   1,2   0,8    1598,7   167,6   10,5    162,1   83,2   445,3    105,5   3029,8  
  300-499,9  0,5   237,3   12,4    125,6   8,2   150,0    1,4         1505,0   243,6   4,8    46,1   228,9   481,3    119,7   3164,8  
  Alle  0,7   224,1   6,7    74,4   71,9   110,3    0,8   0,4   0,3    1216,5   121,9   8,8    74,3   51,9   421,1    101,7   2485,8  
Vestlandet                                                    
  35-49,9  3,3   467,5   2,0    120,0   29,1   8,9    0,2   2,1      455,8   33,5   11,9    35,7      256,6    140,2   1566,8  
  50-99,9  0,9   269,3   0,8    84,5   29,6   33,0    0,4   1,9   1,6    585,3   15,6   2,3    35,3   7,9   363,6    86,0   1518,0  
  100-199,9  0,6   253,0   0,8    60,2   131,9   98,0    1,2   0,7   1,7    973,8   30,6   5,6    54,1   3,7   456,9    99,1   2171,9  
  200-299,9  0,4   225,7   1,8    76,8   18,0   120,4    0,1      1,3    1519,9   36,6   4,2    15,1   20,3   509,8    61,3   2611,7  
  300-499,9  3,2   154,2   1,9    146,9   60,5   197,5       0,5      2003,8   55,8   1,9    122,9   56,1   470,1    101,7   3376,9  
  Alle  0,9   254,3   1,1    77,7   77,3   90,9    0,7   0,9   1,4    1032,7   29,8   4,6    46,7   11,1   440,4    90,7   2161,2  
Trøndelag                                                    
Flatbygder                                                    
  100-199,9  1,2   497,4   4,4    52,4   30,1   157,5          0,2    744,0   23,8   1,8    37,6   8,7   282,4    68,9   1910,4  
  200-299,9  1,0   265,0   4,6    41,6   69,4   132,0    1,4   2,1      950,7   67,6   3,5    33,2   6,7   350,4    129,0   2058,2  
  300-499,9  0,6   259,7   7,4    58,5   92,7   226,4             1335,4   58,1   2,1    7,4      366,2    96,8   2511,3  
  Alle  1,0   330,0   5,1    48,7   61,9   170,7    0,6   0,9   0,1    1018,7   50,0   2,5    26,6   5,3   331,1    101,5   2154,6  
Andre bygder                                                    
  100-199,9  0,4   257,6   4,3    85,8   80,3   113,8    0,4   1,6   0,9    876,0   40,4   4,8    7,2   6,1   307,0    88,1   1874,7  
  200-299,9  0,7   196,1   9,2    88,1   63,1   147,0    0,6      1,2    959,4   87,1   6,1    13,4   10,2   378,3    79,7   2040,2  
  300-499,9  0,1   377,0   7,4    103,3   43,8   251,5             1255,2   51,5   4,3    29,9   56,3   548,2    121,6   2850,2  
  Alle  0,5   256,1   6,6    89,7   67,7   149,8    0,4   0,7   0,9    972,2   59,3   5,2    13,4   16,3   374,8    90,9   2104,5  
Nord-Norge                                                    
  50-99,9  1,8   511,1      38,9   199,7   26,5    0,9         354,5   8,9   0,8    3,6   8,6   216,6    92,9   1464,7  
  100-199,9     223,0   4,3    60,5   23,1   62,6    1,3   1,0   0,4    739,6   39,4   6,7    22,5   42,0   221,2    81,1   1528,8  
  200-299,9  1,6   127,8   0,7    75,9   12,0   101,6    1,1   2,3   1,7    992,8   11,0   4,1    50,7   46,3   242,5    109,2   1781,3  
  300-499,9  0,6   85,9      69,6   22,1   153,4    1,4   0,6   2,0    1318,1   8,8   2,4    16,3   18,7   333,6    105,0   2138,5  
  Alle  0,8   202,6   1,9    63,7   40,2   85,8    1,2   1,2   1,0    869,6   21,5   4,4    27,5   35,7   246,6    95,0   1698,8  
Alle bruk                                                    
  35-49,9  2,8   354,6   3,4    89,1   23,2   17,1    0,1   1,5      486,9   33,9   8,9    25,9   8,2   281,9    134,8   1472,3  
  50-99,9  1,2   312,6   4,0    59,7   66,2   39,2    0,4   1,0   10,9    591,9   39,4   3,5    26,1   14,2   342,2    98,9   1611,3  
  100-199,9  0,8   315,8   5,0    78,4   97,7   98,8    1,0   0,4   1,7    884,0   72,7   7,5    34,6   23,3   369,4    103,8   2094,9  
  200-299,9  1,2   225,4   6,0    79,4   60,8   139,1    0,7   1,1   1,2    1226,1   101,1   6,8    58,8   28,2   430,0    115,1   2481,0  
  300-499,9  1,5   253,1   8,4    97,7   93,5   228,4    0,3   5,1   0,4    1535,0   96,3   5,1    70,3   55,9   444,2    132,1   3027,3  
  500-  2,8   270,2   13,9    145,1   129,0   449,7          0,4    2078,4   189,4   9,3    63,4   69,1   713,7    125,2   4259,5  
  Alle  1,2   276,3   6,3    84,5   84,6   148,2    0,6   1,5   2,1    1138,7   88,3   6,6    48,8   32,4   416,8    113,4   2450,3  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015