Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Veterinær   Medisin   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  og insem.     annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa           husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                                         
Flatbygder                                         
  100-199,9  4,0   10,7    1,9     0,6    4,2    56,0     0,2   12,6   10,5     13,5    336,0  
  200-299,9  6,4   13,9    2,4     1,4    9,7    17,0     0,3   15,5   7,1     18,2    324,5  
  300-499,9  5,5   14,0    2,8     5,3    14,3    35,5     1,2   7,6   0,3     18,4    404,8  
  500-  7,5   12,7    2,0     1,5    9,0    40,8        6,9   11,0     20,4    455,5  
  Alle  5,8   12,8    2,3     2,7    10,0    36,4     0,5   10,9   5,9     17,9    384,2  
Andre bygder                                         
  50-99,9  4,2   9,4    2,3     1,5    5,3    16,3     0,3          9,6    160,8  
  100-199,9  6,2   9,1    1,7     1,5    4,0    3,8     0,4   4,6   0,3     11,9    159,1  
  200-299,9  5,5   10,1    2,4     1,5    6,7    2,7     0,4   3,0   0,1     13,2    194,6  
  300-499,9  8,7   16,4    3,0     1,7    12,3    4,5        9,3       23,7    315,7  
  500-  26,4   21,9    4,1     2,4    22,1    191,3        13,4       33,0    804,9  
  Alle  6,9   11,0    2,2     1,6    6,7    11,3     0,3   4,8   0,2     14,5    214,7  
Agder og Rogaland                                         
Jæren                                         
  100-199,9  7,5   23,3    1,1     1,7    10,7    18,7     0,3          11,5    298,5  
  200-299,9  10,1   35,9    1,3     2,5    9,2    24,6     0,1   7,0       24,1    446,7  
  300-499,9  2,1   32,0    2,4     2,8            0,6          18,7    344,8  
  Alle  7,8   30,2    1,3     2,3    7,9    20,3     0,2   3,1       18,3    363,8  
Andre bygder                                         
  50-99,9  4,9   9,5    0,7     0,8    7,0    14,6     0,2          13,1    139,3  
  100-199,9  7,6   11,7    2,0     1,1    8,3    12,1     0,3   11,0   0,1     12,8    234,9  
  200-299,9  16,5   16,0    3,4     2,6    13,3    54,8     0,9      0,1     15,5    352,2  
  300-499,9  17,4   15,7    4,3     1,0    28,1    16,9        0,1       29,3    301,2  
  Alle  11,0   13,2    2,5     1,6    11,6    26,3     0,5   5,0   0,1     15,3    265,9  
Vestlandet                                         
  35-49,9  1,1   1,1    0,3     0,6    1,6        0,3      0,1     10,9    40,0  
  50-99,9  2,6   5,0    1,5     1,1    1,4    3,3     1,1      0,2     8,9    87,7  
  100-199,9  4,6   12,4    2,2     1,0    7,9    7,7     0,3   1,8   0,1     12,5    201,7  
  200-299,9  7,2   15,7    3,2     1,3    11,8    10,5     0,3   0,7       18,9    248,4  
  300-499,9  7,9   18,4    3,3     0,6    10,9    36,2     0,5          26,0    355,4  
  Alle  4,6   11,2    2,3     1,1    7,2    8,8     0,5   1,0   0,1     13,8    188,4  
Trøndelag                                         
Flatbygder                                         
  100-199,9  5,4   14,6    1,6     0,5    5,3    8,7        0,1       16,4    277,8  
  200-299,9  5,3   12,7    1,3     0,6    7,2    6,6     0,1          11,4    203,2  
  300-499,9  11,0   14,7    0,8     0,1    13,9    17,9               14,4    330,8  
  Alle  7,4   13,8    1,3     0,5    8,4    10,0               13,9    262,0  
Andre bygder                                         
  100-199,9  5,4   12,4    2,5     1,3    3,5        0,4      0,1     12,0    161,5  
  200-299,9  8,6   15,2    2,1     0,6    10,8              0,1     14,2    210,4  
  300-499,9  21,5   20,1    2,6     0,6    24,5    12,6     0,2          24,8    372,3  
  Alle  9,4   14,8    2,4     0,9    9,8    2,2     0,2      0,1     15,0    215,9  
Nord-Norge                                         
  50-99,9  2,4   2,8    0,9     0,7            0,3      0,7     5,7    66,4  
  100-199,9  7,9   7,0    1,9     1,1    2,2        0,2      1,1     11,2    147,6  
  200-299,9  10,9   14,6    2,2     0,9    6,7        0,9      0,2     16,8    220,2  
  300-499,9  13,6   19,2    3,7     1,3    3,6        2,9   0,1       23,3    295,2  
  Alle  9,1   10,9    2,2     1,0    3,5        0,9      0,6     14,3    184,9  
Alle bruk                                         
  35-49,9  0,8   2,1    0,5     0,5    1,1        0,2      0,1     10,6    67,9  
  50-99,9  3,1   6,6    1,4     1,1    2,5    12,6     0,6   2,3   0,2     9,5    122,4  
  100-199,9  6,0   11,4    2,0     1,1    5,5    10,3     0,3   3,8   1,1     12,5    206,7  
  200-299,9  8,4   15,3    2,3     1,4    9,1    13,2     0,4   3,9   1,3     16,1    264,9  
  300-499,9  9,3   16,4    2,8     2,7    13,3    21,0     0,9   4,3   0,1     20,8    356,7  
  500-  10,0   13,9    2,3     1,9    11,1    53,3        7,0   8,8     21,9    481,2  
  Alle  7,2   13,0    2,2     1,5    8,0    15,7     0,4   3,9   1,4     15,3    257,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015