Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                                   
Flatbygder                                   
  100-199,9  56  26  23  1       2       1     43  2   2   1    156
  200-299,9  76  31  31  10     2  1       3     96     1      252
  300-499,9  117  62  78  12     1  12       2     101     1   1    387
  500-  223  75  174  41     9  15           113  4      2    656
  Alle  119  50  78  16     3  8       1     91  1   1   1    371
Andre bygder                                   
  50-99,9  8  3                 1     75           87
  100-199,9  13  14  3               1     120           152
  200-299,9  28  37  8  4       4           171        1    252
  300-499,9  60  41  21  8     2  6       2     222           362
  500-  181  72  45        24       14     345        2    683
  Alle  29  25  8  2       3       1     153           222
Agder og Rogaland                                   
Jæren                                   
  100-199,9  13            1       1     137        1    153
  200-299,9  14            3    1   2     236           255
  300-499,9              10           353           363
  Alle  11            3       1     205           221
Andre bygder                                   
  50-99,9  9  2        5  12           43  4      1    76
  100-199,9  1  1    1     3  2       3     142  1         154
  200-299,9  11  1    1     3  1       4     232     1   1    255
  300-499,9  9  21          3       10     329           372
  Alle  6  3    1     3  3       4     175  1   1      197
Vestlandet                                   
  35-49,9                         15     22   4    41
  50-99,9                         63     10   2    74
  100-199,9                         147        1    149
  200-299,9  1                       232           233
  300-499,9  25  5  2               1     312           345
  Alle  3                       152     3   1    160
Trøndelag                                   
Flatbygder                                   
  100-199,9  50  1  2        4       8     103           167
  200-299,9  87  15  1               9     135           248
  300-499,9  153  34        2  1       13     144        5    350
  Alle  100  15  1        3       10     132        1    263
Andre bygder                                   
  100-199,9  3                   4     156        1    165
  200-299,9  9                   9     228           247
  300-499,9  32  1  1        1       12     314           361
  Alle  10                   7     210           229
Nord-Norge                                   
  50-99,9              1           79        4    85
  100-199,9  1            1       6     141           149
  200-299,9  1            1       9     227        1    239
  300-499,9              2       15     347           363
  Alle  1            1       8     195        1    205
Alle bruk                                   
  35-49,9    1                     15     20   3    39
  50-99,9  5  1        1  2           63  1   5   2    79
  100-199,9  12  5  3        1       2     128           154
  200-299,9  33  14  7  3     1  1       5     184           248
  300-499,9  78  36  34  6     1  6       6     202        1    370
  500-  217  68  145  33     7  17       3     160  3      1    654
  Alle  42  17  18  4     1  3       3     152     1   1    241

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015