Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 14c, del 2. Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt
i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leieinntekter  Salg  Andre  I alt  Produksjons-
   Størrelses- 

 

  av  inn-     inntekter-
   grupper, daa  Traktor  Traktor og  Yrkesbil  melke-  tekter     i alt
      i skogen  maskiner  brukt  kvote         
         annen  privat            
         næring               

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9  1,7    1,9    0,8        3,3   7,6    682,6   
  200-299,9  3,3    10,1    1,9     14,2   3,2   32,7    863,9   
  300-499,9  1,8    8,2    3,5     15,8   9,6   38,9    1104,9   
  500-  0,5    18,2    5,5        8,4   32,6    1399,5   
  Alle  1,8    9,8    3,2     9,0   7,0   30,8    1032,6   
Andre bygder                          
  50-99,9  2,0    1,6        10,1   1,1   14,8    495,0   
  100-199,9  1,7    4,0    2,7        0,7   9,2    530,2   
  200-299,9  2,4    6,5    0,5        0,7   10,1    672,9   
  300-499,9  2,7    17,9    2,9        1,1   24,6    983,3   
  500-  1,1    13,1    2,4        9,9   26,4    1960,6   
  Alle  2,0    6,9    1,9     0,9   1,1   12,9    682,9   
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9  0,1    2,4    2,5           4,9    890,3   
  200-299,9  0,1    1,2    0,6        0,8   2,7    1325,9   
  300-499,9  7,3    0,1           4,5   11,9    1262,7   
  Alle  1,1    1,4    1,2        1,0   4,6    1110,3   
Andre bygder                          
  50-99,9  1,5    1,1              2,6    390,4   
  100-199,9  2,3    4,5              6,8    686,2   
  200-299,9  5,1    15,3           0,7   21,0    957,8   
  300-499,9  4,3    6,4        55,6      66,4    1018,2   
  Alle  3,3    7,7        5,4   0,2   16,6    765,8   
Vestlandet                          
  35-49,9  0,3               0,2   0,6    276,6   
  50-99,9  2,0    1,5    1,0           4,5    384,5   
  100-199,9  1,9    6,5    1,0     3,8   1,0   14,1    664,1   
  200-299,9  4,2    4,5    1,3        0,8   10,9    783,7   
  300-499,9  2,4    8,7    0,2           11,2    1066,5   
  Alle  2,3    5,0    0,9     1,8   0,6   10,5    635,8   
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9  1,2    0,6    0,3        3,2   5,4    777,6   
  200-299,9  1,9    3,4    0,6        1,0   6,9    663,2   
  300-499,9  1,6    9,0           0,5   11,1    938,5   
  Alle  1,6    4,1    0,3        1,5   7,5    785,1   
Andre bygder                          
  100-199,9  1,9    4,1    1,1           7,1    639,8   
  200-299,9  2,4    5,6           0,3   8,2    777,6   
  300-499,9  1,1    8,0           1,1   10,2    1114,5   
  Alle  1,9    5,3    0,5        0,3   8,1    772,3   
Nord-Norge                          
  50-99,9  0,6    9,1        28,9      38,6    371,1   
  100-199,9  2,7    2,6    0,9     8,4      14,6    588,1   
  200-299,9  2,1    5,5    0,5     6,2      14,4    785,8   
  300-499,9  5,1    7,1    0,9     19,5   0,2   32,7    1025,4   
  Alle  2,7    5,0    0,7     12,0      20,5    696,5   
Alle bruk                          
  35-49,9  0,6    1,6           7,9   10,1    310,6   
  50-99,9  1,6    2,6    0,8     6,2   0,2   11,4    418,7   
  100-199,9  1,9    4,0    1,2     2,0   0,9   10,0    644,7   
  200-299,9  2,8    6,9    0,8     3,4   1,1   14,9    820,3   
  300-499,9  2,6    9,2    1,9     11,2   4,2   29,1    1055,3   
  500-  0,5    16,9    4,7        7,8   29,9    1437,0   
  Alle  2,1    6,4    1,4     4,4   2,0   16,2    791,5   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015