Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 3. Avling i kg pr dekar
Størrelsesgrupper, daa Bygg Havre Hvete Oljefrø Grasfrø Poteter
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 ---- ---- ---- ---- ---- ----
          50-99,9 628 ---- 408 402 ---- ----
          100-199,9 512 496 620 ---- ---- 1897
          200-299,9 566 553 506 206 49 889
          300-499,9 531 539 500 346 47 2000
          500- 576 506 546 263 90 2517
          Alle/ All 564 522 538 280 78 2326
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 552 442 685 ---- ---- 3278
          200-299,9 423 437 271 ---- ---- 677
          300-499,9 571 383 462 290 ---- 3084
          500- 522 391 505 355 ---- 2884
          Alle/ All 523 400 476 347 ---- 2944
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 600 ---- ---- ---- ---- 1615
          200-299,9 ---- ---- ---- ---- ---- ----
          300-499,9 565 ---- ---- ---- ---- 4167
          500- 738 ---- ---- ---- ---- 2420
          Alle/ All 661 ---- ---- ---- ---- 2468
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 ---- 359 ---- ---- ---- 1552
          200-299,9 ---- ---- ---- ---- ---- 1250
          300-499,9 ---- ---- 559 ---- ---- 2246
          500- ---- 463 ---- ---- 77 3378
          Alle/ All ---- 438 559 ---- 77 2792
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 ---- ---- ---- ---- ---- ----
          50-99,9 ---- ---- ---- ---- ---- 1050
          100-199,9 248 ---- ---- ---- ---- ----
          200-299,9 ---- ---- ---- ---- ---- 2631
          300-499,9 473 ---- ---- ---- ---- 1436
          500- 264 ---- ---- ---- ---- ----
          Alle/ All 397 ---- ---- ---- ---- 1820
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 430 ---- ---- ---- ---- ----
          200-299,9 341 468 ---- ---- ---- 2571
          300-499,9 385 321 302 ---- ---- ----
          500- 355 298 255 185 ---- ----
          Alle/ All 369 324 288 185 ---- 2571
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 346 262 ---- ---- ---- ----
          300-499,9 315 258 ---- ---- ---- 3210
          500- 348 ---- 174 ---- ---- ----
          Alle/ All 334 259 174 ---- ---- 3210
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 ---- ---- ---- ---- ---- ----
          200-299,9 ---- ---- ---- ---- ---- 2015
          300-499,9 ---- ---- ---- ---- ---- 2750
          500- 107 130 ---- ---- ---- 926
          Alle/ All 107 130 ---- ---- ---- 1528
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 ---- ---- ---- ---- ---- ----
          50-99,9 623 470 408 402 ---- 2334
          100-199,9 473 472 626 ---- ---- 2194
          200-299,9 466 499 461 206 49 1709
          300-499,9 455 458 482 340 47 2734
          500- 502 449 537 279 89 2706
          Alle/ All 484 459 524 290 78 2618