Oversikt Hovedtabeller 2022

Hovedtabell 1 - Bruksstørrelse i dekar og brukers alder

Hovedtabell 2 - Bruk av jordbruksarealet i dekar

Hovedtabell 3 - Avling i kg pr dekar

Hovedtabell 4 - Avling i FEm pr dekar

Hovedtabell 5 - Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk

Hovedtabell 6 - Husdyrproduksjon

Hovedtabell 7 - Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer

Hovedtabell 8 - Oppnådde priser på garden i kroner pr kg/l/stk

Hovedtabell 9, del 1 - Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
Avlingslager og produksjonsmidler

Hovedtabell 9, del 2 - Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
Husdyr

Hovedtabell 9, del 3 - Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
Anleggsmidler og eiendeler

Hovedtabell 10, del 1 - Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk
Maskiner, redskaper, traktor,yrkesbil, skurtresker

Hovedtabell 10, del 2 - Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering i jordbruket i 1000 kr pr bruk
Driftsbygninger, grøfter,vannanlegg, jord, vei, frukttrær, ialt og netto investeringer

Hovedtabell 11 - Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring, annen næring og privat i 1000 kr pr bruk

Hovedtabell 12a - Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

Hovedtabell 12b - Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

Hovedtabell 13a, del 1 - Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk
Planterelatert og meieriprodukter

Hovedtabell 13a, del 2 - Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk
Husdyrrelatert, andre forbruksartikler og variable kostnader ialt

Hovedtabell 13b, del 1 - Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk
Betalt leid arbeid, drivstoff, vedlikehold

Hovedtabell 13b, del 2 - Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk
Avskrivninger, leie, forsikringer, el, privatbil,adm. Faste kostnader ialt og Kostnader i alt

Hovedtabell 14a - Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

Hovedtabell 14b, del 1 - Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Husdyrprodukter
Storfe, gris, sau

Hovedtabell 14b, del 2 - Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Husdyrprodukter
Geit, fjørfe,hest, annet husdyrhold,husdyrproduksjon i alt

Hovedtabell 14c, del 1 - Produksjonstillegg og tilskudd i 1000 kroner pr bruk

Hovedtabell 14c, del 2 - Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt i 1000 kroner pr bruk

Hovedtabell 15 - Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

Hovedtabell 16 - Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

Hovedtabell 17a, del 1 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Østlandet, del 1

Hovedtabell 17a, del 2 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Østlandet, del 2

Hovedtabell 17a, del 3 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Agder og Rogaland, del 1

Hovedtabell 17a, del 4 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Agder og Rogaland, del 2

Hovedtabell 17a, del 5 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Vestlandet, del 1

Hovedtabell 17a, del 6 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Vestlandet, del 2

Hovedtabell 17a, del 7 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Trøndelag, del 1

Hovedtabell 17a, del 8 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Trøndelag, del 2

Hovedtabell 17a, del 9 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Nord-Norge, del 1

Hovedtabell 17a, del 10 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Nord-Norge, del 2

Hovedtabell 17a, del 11 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Alle, del 1

Hovedtabell 17a, del 12 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Alle, del 2

Hovedtabell 17b, del 1 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold. Østlandet, Agder, Rogaland, Vestlandet og alle, del 1

Hovedtabell 17b, del 2 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og svinehold. Østlandet, Agder, Rogaland, Vestlandet og alle, del 2

Hovedtabell 17c, del 1 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold. Østlandet, Vestlandet og alle, del 1

Hovedtabell 17c, del 2 - Drift og driftsresultat på bruk med melk og sauehold. Østlandet, Vestlandet og alle, del 2

Hovedtabell 17d, del 1 - Drift og driftsresultat på bruk med korn. Østlandet og Trøndelag, del 1

Hovedtabell 17d, del 2 - Drift og driftsresultat på bruk med korn. Østlandet og Trøndelag, del 2

Hovedtabell 17d, del 3 - Drift og driftsresultat på bruk med korn. Alle, del 1

Hovedtabell 17d, del 4 - Drift og driftsresultat på bruk med korn. Alle, del 2

Hovedtabell 17e, del 1 - Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold. Østlandet, Trøndelag og alle, del 1

Hovedtabell 17e, del 2 - Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold. Østlandet, Trøndelag og alle, del 2

Hovedtabell 17f, del 1 - Drift og driftsresultat på bruk med sauehold. Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, del 1

Hovedtabell 17f, del 2 - Drift og driftsresultat på bruk med sauehold. Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, del 2

Hovedtabell 17f, del 3 - Drift og driftsresultat på bruk med sauehold. Alle, del 1

Hovedtabell 17f, del 4 - Drift og driftsresultat på bruk med sauehold. Alle, del 2

Hovedtabell 17g, del 1 - Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit. Nord-Norge og alle, del 1

Hovedtabell 17g, del 2 - Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit. Nord-Norge og alle, del 2

Hovedtabell 17h, del 1 - Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt, del 1

Hovedtabell 17h, del 2 - Drift og driftsresultat på bruk med storfeslakt, del 2

Hovedtabell 18, del 1 - Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie
Arbeidsvederlag og forrentning

Hovedtabell 18, del 2 - Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie
Nettoinntekt og sparing

Hovedtabell 19 - Opplysninger om skogene og eierne

Hovedtabell 20 - Avvirkning og transport

Hovedtabell 21 - Arbeidskraft

Hovedtabell 22 - Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott

Hovedtabell 23 - Driftsresultat

Hovedtabell 24 - Driftsoverskott i jord- og skogbruk

Hovedtabell 25 - Investeringer og finansiering