Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn. Alle, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
>500
Alle bruk
Alle
Tal bruk 14 28 37 28 110
Alder på brukar 54 55 51 51 52
Jordbruksareal 169 256 391 867 441
herav leigd 2 39 92 451 156
Eigedelar i jordbruket: 1812236 2751751 3461249 6594145 3787927
Varelager 196905 291015 515037 1286110 603019
Maskinar og reiskapar 93227 176557 374034 889541 409919
Skurtreskar 15601 86688 98230 388079 155876
Traktorar 129780 171938 231207 466628 257327
Driftsbygningar 496975 1262319 958820 1876128 1187041
Jord etc. 878903 762653 1283582 1687077 1174228
Arbeidsinnsats i alt (J) 409 637 691 1387 808
herav familien 375 513 531 1111 647
Arealbruk: ---- ---- ---- ---- ----
Bygg 66.8 117.8 182.8 275.6 171.6
Havre 72 51.1 103.9 168.3 100.8
Kveite 21.9 57.5 59.1 272.6 106.7
Poteter 0 0 0 0 0
Grovfôr og beite 3.9 8.4 13.1 26.3 13.7
Anna 0.5 13.5 11.9 18.6 12.3
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ---- ----
Bygg 481 469 467 512 488
Havre 484 497 485 457 475
Kveite 727 437 493 558 534
Poteter ---- ---- ---- ---- ----
Grovfôr og beite 212 239 594 756 604
I alt 474 417 440 485 461
Kornproduksjon: ---- ---- ---- ---- ----
Pris: Bygg 3.54 3.52 3.43 3.56 3.51
Havre 3.64 3.69 3.65 3.5 3.58
Kveite 2.58 4.2 4.16 4.18 4.1
Variable kostnader 634 571 552 586 576
Produksjonsinntekt bygg 134147 216877 330858 542673 325363
" havre 142543 100400 201320 308132 191359
" kveite 61523 111161 132625 622140 239099
" oljefrø 0 5339 6272 67372 20618
Netto mek. kostn./daa 628 545 703 619 634
Dekningsbidrag/daa 2177 1992 2150 2134 2124
Vederl. til arb. og EK 475392 419492 834637 960033 781497
Vederl. til fam. arb. og EK 476103 419408 856083 1037066 808290
Fam. arbeidsforteneste 399093 380609 768160 943836 730193
Skattejust. vederl. til A&EK 619658 549746 966825 1040982 891589