Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17e, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn og svinehold. Østlandet, Trøndelag og alle, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
>500
Austlandet Flat
Alle
Trøndelag Flat
Alle
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
>500
Alle bruk
Alle
Tal bruk 6 16 8 12 8 30
Alder på brukar 53 55 51 54 53 53
Jordbruksareal 841 501 412 385 801 437
herav leigd 611 271 113 87 526 189
Eigedelar i jordbruket: 7761 5998 4638 5541 7520 6063
Varelager 867683 655984 515984 654842 802927 618148
Buskap 509220 577607 464188 569887 576764 598430
Maskinar og reiskapar 531788 575296 549021 745219 602425 628076
Skurtreskar 200773 98420 203207 67523 270105 116930
Traktorar 342108 318594 503772 520402 415892 453914
Driftsbygningar 3290 2661 1870 2354 3152 2797
Jord etc. 2019454 1111217 531495 629450 1699216 849830
Arbeidsinnsats i alt (J) 3722 3207 2483 2736 3637 3023
herav familien 2339 2215 1880 2040 2362 2164
Arealbruk: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Bygg 182.5 127.4 361.1 175.1 291.9 193.7
Havre 96.5 58.4 12.5 57.5 84.9 51.5
Kveite 204.3 135.7 31.9 83.6 153.3 84.5
Poteter 0 0 0 9.8 0 3.9
Anna 89.2 42.5 4.5 9.3 67.9 24.1
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Bygg 586 569 363 394 456 436
Havre 388 448 378 348 387 394
Kveite 560 532 296 389 560 497
Poteter ---- ---- ---- 3220 ---- 3220
I alt 420 444 342 385 400 402
Avlsgrisar (gj.snitt) 15 42.9 22.4 46.5 29.9 49.9
Smågriskull 79 101.8 33.1 99.8 85 91.2
Salbare smågrisar 973 1251 409 1236 1043 1137
Omsette slaktesvin 851 785 1281 953 832 932
Innkjøp av svin 899405 721373 1225508 765054 740023 794346
Pris: Bygg 3.9 3.9 3.17 3.21 3.7 3.52
Havre 3.74 3.8 3.31 3.99 3.68 3.83
Kveite 4.34 4.37 3.69 4.3 4.34 4.34
Slaktesvin 33.93 33.25 34.47 33.7 34.35 33.77
Smågris, sal 1303 1297 1269 1270 1299 1284
Variable kostnader 3598 5414 7210 7026 3613 6342
Prod.innt. bygg 370180 274892 525780 290300 475009 329997
" havre 151053 107097 15635 79233 128925 81312
" kveite 531301 342153 37706 148585 398476 197063
" oljefrø 154691 73588 0 20771 116018 39247
" smågris 1129689 1239940 144664 1096978 983932 972185
" slaktesvin 2420466 2311128 3507838 2586775 2375653 2645256
" avlsgrisar 88484 202032 212238 214194 275498 395035
Anna husdyrhald 5470 49974 9147 11103 6646 31519
Netto mek. kostn./daa 758 942 1112 1416 753 1068
Dekningsbidrag/daa 3571 5301 4744 6238 3691 5942
Vederl. til arb. og EK 595282 726886 637894 708804 636933 799074
Vederl. til fam. arb. og EK 676675 840320 698570 796656 729531 923051
Fam. arbeidsforteneste 664039 814761 731491 812227 719256 907867
Skattejust. vederl. til A&EK 627345 765657 687320 753506 670564 840425