Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 5. Buskapens størrelse i gjennomsnitt pr bruk

 

Landsdeler  Mjølke-   Kviger   Okser  Griser  Sauer  Geiter  Fjørfe
   Størrelses-  kyr   og   > 1 år 

 

         
   grupper, daa      kalver      Avls-  A. > 2 mnd         

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9  3.9    5.8   1.0    6.8  42.1    3.0    457 
  200-299,9  9.4    15.5   2.8    6.2  21.3    1.8    258 
  300-499,9  9.3    17.6   3.8    4.6  28.9    1.2  0.3   224 
  500-  11.3    17.8   3.5    2.1  22.1    1.4    682 
  Alle  8.7    14.8   3.0    4.7  27.7    1.6  0.1   398 
Andre bygder                       
  50-99,9  4.4    4.8   0.3    4.5  6.7    23.2  18.3   1 
  100-199,9  6.8    9.9   2.0    1.8  7.5    26.5  2.3   104 
  200-299,9  10.3    14.9   2.6    0.6      18.3    178 
  300-499,9  13.5    22.3   4.8    2.5  7.6    14.3    251 
  500-  30.0    53.3   10.3      60.1         
  Alle  9.3    14.2   2.7    1.8  7.3    21.3  2.8   132 
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9  15.2    22.5   5.4    5.8  27.4    9.8    64 
  200-299,9  24.3    37.8   5.6    4.8  24.9    11.3    207 
  300-499,9  31.0    46.5   8.4          43.9     
  Alle  21.0    31.5   5.6    4.6  20.8    14.4    115 
Andre bygder                       
  50-99,9  2.0    3.4   1.0    5.9  17.3    13.3     
  100-199,9  11.3    15.1   2.9    1.0  10.7    14.3    282 
  200-299,9  13.6    22.1   5.8    0.5  20.1    51.7  4.2    
  300-499,9  15.8    28.7   3.3          10.6    1 
  Alle  11.3    17.1   3.6    1.4  13.4    25.6  1.3   129 
Vestlandet                       
  35-49,9  0.6    0.4   0.2          15.1     
  50-99,9  3.3    4.2   0.3    1.0  1.9    32.6  7.1    
  100-199,9  11.1    16.2   2.7    1.9  7.2    23.1  2.9   43 
  200-299,9  14.5    21.0   3.7    1.5  5.8    22.8    20 
  300-499,9  18.2    26.1   6.5    4.4  14.1    44.2     
  Alle  10.0    14.4   2.5    1.7  5.8    27.2  3.0   23 
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9  10.2    14.4   3.1    7.7  40.1        1 
  200-299,9  10.6    16.0   3.5    4.2  13.2    5.3     
  300-499,9  12.1    21.4   6.7    6.3  27.9        1 
  Alle  10.9    17.4   4.4    5.6  24.5    2.2    1 
Andre bygder                       
  100-199,9  11.1    16.8   3.3          46.7     
  200-299,9  14.8    23.0   5.8          32.0     
  300-499,9  20.0    34.9   12.5      4.7    15.2     
  Alle  14.0    22.2   5.8      0.8    35.9     
Nord-Norge                       
  50-99,9  0.5    0.8   0.3          26.4  39.8    
  100-199,9  5.4    8.1   1.5          35.1  32.1   2 
  200-299,9  13.6    20.3   3.1          11.9  2.9    
  300-499,9  17.6    27.4   4.0          8.2    2 
  Alle  9.4    14.3   2.3          22.0  18.5   1 
Alle bruk                       
  35-49,9  0.4    0.3   0.1    2.2  8.3    11.0  2.3    
  50-99,9  3.0    3.7   0.4    2.2  5.7    24.9  12.6   75 
  100-199,9  8.9    12.9   2.5    2.4  12.3    22.5  5.5   108 
  200-299,9  12.9    19.7   3.8    2.3  10.2    17.6  0.8   93 
  300-499,9  13.7    23.2   5.3    3.3  17.2    9.7  0.1   124 
  500-  13.7    22.7   4.7    1.7  24.2    4.1    548 
  Alle  10.5    16.3   3.3    2.5  12.7    17.8  3.5   128 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015