Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17f, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med sauehold. Alle, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
>500
Alle bruk
Alle
Tal bruk 31 44 28 13 120
Alder på brukar 49 50 49 48 50
Jordbruksareal 152 248 382 640 291
herav leigd 59 110 215 356 145
Eigedelar i jordbruket: 1686290 2153068 2693599 3732567 2307750
Varelager 74443 124137 160544 295292 135745
Buskap 63237 115999 141519 208446 117040
Maskinar og reiskapar 216350 313388 429377 489830 331734
Traktorar 159293 328540 359480 197195 273846
Driftsbygningar 831014 903282 1174640 2093177 1056087
Jord etc. 341953 367723 428039 448628 393298
Arbeidsinnsats i alt (J) 1941 2218 2596 3052 2292
herav familien 1515 1792 1956 2443 1804
Arealbruk: ---- ---- ---- ---- ----
Korn 0 0 3.3 19.2 2.9
Poteter 0 0.1 0 0.1 0.1
Grovfôr og beite 152.5 246.5 375.9 620.9 286.7
Anna 0 1 2.6 0.1 1
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ---- ----
Korn ---- ---- 612 373 438
Poteter ---- 1000 ---- 400 880
Grovfôr og beite 236 237 215 164 214
I alt 236 236 217 171 215
Sauehald: ---- ---- ---- ---- ----
Vinterfôra sauer 86 148 202 272 156
Sauer under 1 år (gj.s.) 26.4 46.5 55.1 82.7 46.3
Gagnslam/vfs 1.5 1.4 1.4 1.6 1.4
Kjøt/vfs 31 27 30 34 30
Omsett saue- og lammekj. 2646 4114 6172 9218 4680
Omsett ull 328 529 690 1175 572
Grovfôr/vfs 1.8 1.7 1.9 2.3 1.8
Variable kostn./vfs 1617 1541 1575 1573 1563
herav fôrkjøp 573 584 632 722 624
Pris: Kjøt 54.65 53.1 54.33 58.07 54.71
Ull 36.93 36.35 39.1 40.43 38.1
Prod.inntekt, kjøt 166846 268694 385929 606229 299815
Tilskot, kjøt 74323 115405 174794 239384 129520
Prod.inntekt, livdyr sau 4613 10727 15469 14504 10335
Prod.inntekt , ull 11776 19255 26794 46657 21597
Anna husdyrhald 2825 5765 7036 12673 6232
Netto mek. kostn./daa 906 904 699 543 771
Dekningsbidrag/daa 3083 3156 2759 2267 2826
Vederl. til arb. og EK 134624 246911 309955 438875 261995
Vederl. til fam. arb. og EK 101476 221653 287438 444620 238041
Fam. arbeidsforteneste 82133 209726 282400 419310 223498
Skattejust. vederl. til A&EK 171921 282976 355138 480228 301141